Y Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi enillydd cystadleuaeth bensaernïol #Loi130

| Gorffennaf 11, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi canlyniadau cystadleuaeth bensaernïol a lansiwyd yng ngwanwyn 2018 i nodi'r ateb gorau i ddisodli rhan o'i swyddfeydd sy'n heneiddio yn y chwarter Ewropeaidd. Mae'r enillydd yn gonsortiwm o bum cwmni sy'n arbenigo mewn darparu gwasanaethau pensaernïol a pheirianneg: RAFAEL DE LA-HOZ ARQUITECTOS, Sbaen (Arweinydd Tîm); Perkins + Will UK Limited, y DU; Latz + Partneriaethau Pensaernïaeth Tirwedd Cynllunio Trefol, yr Almaen; TECNICA Y PROYECTOS SA, Sbaen; ac, MC2 ESTUDIO DE INGENIERIA SLU, Sbaen. Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb ac Adnoddau Dynol Günther H. Oettinger: “Llongyfarchiadau i enillwyr ein cystadleuaeth bensaernïol ryngwladol gyntaf ym Mrwsel. Mae'r cynllun buddugol yn cynnig atebion cadarn, arloesol, effeithlon a blaengar i gymryd lle ein hen adeiladau ar safle Loi 130. ”

Dywedodd y Gweinidog Llywyddu ym Mrwsel-Prifddinas Rudi Vervoort: “Rydym yn falch iawn o ganlyniad y gystadleuaeth. Diolch i gydweithrediad adeiladol iawn rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a Phrifddinas-Ranbarth Brwsel, arweiniodd y gystadleuaeth symbolaidd hon at brosiect sy'n garreg filltir arwyddocaol wrth weithredu ein Projet Urbain Loi ein hunain sy'n ceisio dod o hyd i atebion cynaliadwy, effeithlon o ran ynni ar gyfer ailddatblygu chwarter Ewropeaidd Brwsel ”. Dewiswyd y prosiect buddugol yn seiliedig ar benderfyniad y rheithgor cystadleuaeth a oedd yn cynnwys penseiri a pheirianwyr o fri rhyngwladol, yn ogystal â chynrychiolwyr o'r Comisiwn a Rhanbarth Prifddinas Brwsel. Gyda phrosiect Loi 130, mae'r Comisiwn yn chwarae ei ran yn ymdrechion awdurdodau Brwsel i wneud y chwarter Ewropeaidd yn lle mwy deniadol i fyw, gweithio ac ymweld ag ef. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y Datganiad i'r wasg ac MEMO. Mae deunydd gweledol ar gael ar y gwefan y gystadleuaeth ac ar EBS.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.