#Brexit - 'Bydd y Deyrnas Unedig yn aros yn gynghreiriad, ein partner a'n ffrind' von der Leyen

| Gorffennaf 16, 2019

Cyflwynodd Ursula von der Leyen, ymgeisydd dewisol y Cyngor Ewropeaidd ar gyfer swydd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd ei datganiad agoriadol i Senedd Ewrop heddiw (16 Gorffennaf) gan gynnwys cyfeiriad byr at Brexit.

Ar Brexit, dywedodd von der Leyen er ein bod ni (yr UE) yn gresynu at y penderfyniad hwn, mae'n ei barchu. Dywedodd fod yr Undeb Ewropeaidd wedi gweithio gyda'r DU i drefnu ymadawiad trefnus o'r Deyrnas Unedig. Dywedodd:
“Mae'r Cytundeb Tynnu'n Ôl a ddaeth i ben gyda llywodraeth y Deyrnas Unedig yn rhoi sicrwydd lle mae Brexit wedi creu ansicrwydd: o ran diogelu hawliau dinasyddion ac o ran cadw heddwch a sefydlogrwydd ar ynys Iwerddon. Y ddau flaenoriaeth hyn yw i mi hefyd. ”

Dywed Von der Leyen ei bod yn barod i ymestyn y dyddiad tynnu'n ôl ymhellach, pe bai angen mwy o amser am reswm da.
Dywedodd hefyd, beth bynnag y bydd y Deyrnas Unedig yn aros yn gynghreiriad, ein partner a'n ffrind.

Dywedodd Arweinydd y Blaid Lafur Brydeinig, Richard Corbett ASE, yr hyn a ddywedodd von der Leyen ar estyniad os oedd rheswm da a bod rheswm da am fod y cyhoedd ym Mhrydain yn newid eu meddwl ar Brexit, fel y dangosir mewn llawer o bleidleisiau a bod holl wrthbleidiau'r DU yn Nhŷ'r Cyffredin yn cefnogi ail refferendwm.

Catherine Feore

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, UK

Sylwadau ar gau.