Torri hawliau dynol yn #HongKong, #Russia ac ar y ffin rhwng yr Unol Daleithiau a Mecsico

| Gorffennaf 18, 2019

Hong Kong

Mae Senedd Ewrop yn galw ar lywodraeth Hong Kong (HKSAR) i dynnu'n ôl y gwelliannau arfaethedig a dadleuol iawn i'w chyfraith estraddodi, sydd wedi achosi i bobl yn Hong Kong fynd i'r strydoedd mewn niferoedd digynsail. Maent yn ofni y gallai'r bil newydd hwyluso pobl sy'n cael eu rhoi i Tsieina am resymau gwleidyddol.

Mae ASEau hefyd yn galw ar awdurdodau Hong Kong i ryddhau a gollwng pob cyhuddiad ar unwaith yn erbyn y protestwyr heddychlon ac am ymchwiliad annibynnol a diduedd i rym heddlu Hong Kong yn erbyn y torfeydd. Maent yn pwysleisio bod yr UE yn rhannu llawer o'r pryderon a godwyd gan ddinasyddion Hong Kong, gan fod gan y bil ganlyniadau pellgyrhaeddol i'r diriogaeth a'i phobl, i'r UE ac i ddinasyddion tramor, yn ogystal â hyder busnes yn Hong Kong .

Mabwysiadwyd y testun trwy ddangos dwylo ac mae ar gael yn llawn yma.

Rwsia

ASEau yn galw ar awdurdodau Rwsia i ryddhau pob dinesydd Wcreineg a gedwir yn anghyfreithlon yn ddiamod ac yn fympwyol heb oedi pellach, yn Rwsia ac yn y tiriogaethau sydd wedi'u meddiannu dros dro o Wcráin. Mae hyn yn cynnwys Tatars y Crimea, arddangoswyr heddychlon heddychlon Sgwâr Coch 10 Gorffennaf 2019, dinasyddion Wcreineg a gadwyd ar gyhuddiadau gwleidyddol a chriw 24 aelodau o longau llynges Wcreineg a atafaelwyd ger Afon Kerch gan luoedd milwrol Rwsia ar 25 Tachwedd y llynedd .

Mae Senedd Ewrop hefyd yn mynnu bod awdurdodau Rwsia yn rhoi'r gorau i bob math o aflonyddu ar unwaith yn erbyn pob gweithredwr amgylcheddol, gan gynnwys Alexandra Koroleva ac Ekozaschita !, ac amddiffynwyr hawliau dynol yn y wlad, a'u galluogi i gyflawni eu gwaith cyfreithlon heb unrhyw ymyrraeth.

Mabwysiadwyd y testun gyda phleidleisiau 458 o blaid, 80 yn erbyn a 89 yn ymatal ac yn ar gael yn llawn yma.

Ffin yr Unol Daleithiau-Mecsico

Mae Senedd Ewrop yn mynegi ei phryder mawr am y sefyllfa sy'n peri i ymfudwyr a cheiswyr lloches fethu ar y ffin rhwng UDA a Mecsico, yn enwedig plant mudol.

Mae ASEau hefyd yn bryderus iawn am yr amodau ofnadwy mewn cyfleusterau cadw mewnfudwyr yn yr Unol Daleithiau, sydd, yn eu tyb hwy, yn brin o ofal iechyd digonol, bwyd gweddus a glanweithdra priodol. Nid yw gwahanu teuluoedd a chadw mewnfudo byth er lles y plentyn, mae'r penderfyniad yn nodi ymhellach, wrth alw ar lywodraeth yr Unol Daleithiau i roi'r gorau i wahanu teuluoedd ac, fel mater o frys, i aduno pob teulu sydd â phlant sy'n dal i gael eu gwahanu oddi wrthynt rhieni neu warcheidwaid.

Mae ASEau yn pwysleisio bod yn rhaid i fesurau rheoli ffiniau gydymffurfio â rhwymedigaethau hawliau dynol rhyngwladol yr Unol Daleithiau ac na ddylent fod yn seiliedig ar bolisïau cul sydd â'r nod o ganfod, cadw a alltudio mewnfudwyr afreolaidd yn gyflym. Maent yn galw ar yr awdurdodau perthnasol yn yr Unol Daleithiau i sicrhau ar unwaith bod gan bob carcharor fynediad i hawliau sylfaenol, fel dŵr, bwyd a chysgod.

Mabwysiadwyd y testun gyda phleidleisiau 330 o blaid, 252 yn erbyn a 55 yn ymatal ac fe fydd ar gael yn llawn yma (18.07.2019).

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Senedd Ewrop, Rwsia

Sylwadau ar gau.