# Venezuela - Senedd Ewrop yn galw am sancsiynau ychwanegol

| Gorffennaf 18, 2019

Am y trydydd tro eleni, mae Senedd Ewrop wedi mabwysiadu penderfyniad ar y sefyllfa yn Venezuela, gan fynegi ei phryder mawr am y sefyllfa argyfwng ddifrifol.

Yn unol â'r adroddiad diweddaraf o Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, mae ASEau yn dal Nicolás Maduro yn uniongyrchol gyfrifol, “yn ogystal â'r lluoedd arfog a cudd-wybodaeth wrth wasanaethu ei gyfundrefn anghyfreithlon, ar gyfer defnyddio trais yn ddi-hid i wrthsefyll y broses o drawsnewid democrataidd ac adfer rheol y gyfraith yn Venezuela ”.

Yn y penderfyniad, a fabwysiadwyd gyda phleidleisiau 455 i 85 a 105 yn ymatal, maent yn ailadrodd eu cefnogaeth lawn “ar gyfer y llywydd dros dro cyfreithlon Juan Guaidó”.

Cosbau ychwanegol

Mae ASEau yn galw ar y Cyngor i fabwysiadu sancsiynau ychwanegol sy'n targedu awdurdodau gwladol sy'n gyfrifol am droseddau hawliau dynol a gormes. Rhaid i awdurdodau'r UE gyfyngu ar symudiadau'r unigolion hyn, rhewi eu hasedau a gohirio fisâu, yn ogystal ag eiddo eu perthnasau agosaf.

Maent yn cefnogi'r broses hwyluso barhaus a arweinir gan Norwy i ddod o hyd i ffordd allan o'r diffyg presennol ac yn croesawu cytundeb y ddwy ochr i gymryd rhan mewn deialog heddwch a ddylai greu'r amodau ar gyfer etholiadau arlywyddol tryloyw, credadwy a chredadwy.

Yn ei datganiad ar ran yr UE ar VenezuelaRhybuddiodd yr Uwch Gynrychiolydd Federica Mogherini y bydd yr UE yn ehangu ei fesurau targed ymhellach yn erbyn yr awdurdodau cyfrifol os nad oes canlyniadau pendant o'r trafodaethau parhaus.

Cadw'n fympwyol, arteithio a llofruddiaethau niweidiol

Mae ASEau yn gwadu'r cam-drin a gyflawnir gan orfodi'r gyfraith a gormes creulon gan luoedd diogelwch. Maent yn condemnio'r defnydd o gadw, myfyrio a llofruddiaethau mympwyol yn fympwyol ac yn ailadrodd eu cefnogaeth i ymchwiliad y Llys Troseddol Rhyngwladol i'r troseddau helaeth a gyflawnwyd gan gyfundrefn Venezuelan.

Argyfwng dyngarol ac ymfudo

Mae angen cymorth dyngarol ar fwy na 7 miliwn o bobl yn Venezuela, mae 94% o'r boblogaeth yn byw o dan y llinell dlodi ac mae 70% o blant y tu allan i'r ysgol, ASEau yn rhybuddio. Maent hefyd yn cyfeirio at yr argyfwng ymfudo yn y rhanbarth fel, hyd yma, mae mwy na 3.4 miliwn Venezuelans wedi gorfod ffoi o'r wlad. Mae'r Senedd yn canmol ymdrechion ac undod gwledydd cyfagos, yn enwedig Colombia, Ecuador a Pheriw ac yn gofyn i'r Comisiwn barhau i gydweithio â'r gwledydd hyn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, venezuela

Sylwadau ar gau.