Dywed #Greece PM y bydd #2020Budget yn parchu targedau ariannol

| Gorffennaf 22, 2019

Bydd Gwlad Groeg yn cyflwyno cyllideb 2020 yn ddiweddarach eleni a fydd yn parchu'r targedau ariannol y cytunwyd arnynt gyda'i benthycwyr, y Prif Weinidog newydd ei ethol Kyriakos Mitsotakis (Yn y llun) dywedodd ddydd Sadwrn (XWUM Gorffennaf), ysgrifennu Angeliki Koutantou ac Michele Kambas.

Amlinellodd ei brif bolisïau ar ôl buddugoliaeth tirlithriad mewn etholiad 7 ym mis Gorffennaf, dywedodd Mitsotakis wrth ddeddfwyr Groeg na fyddai'r gyllideb yn peryglu targedau ariannol ar gyfer 2019 a 2020.

Daeth Gwlad Groeg i'r amlwg o raglenni addasu economaidd a oruchwyliwyd gan ei benthycwyr fis Awst diwethaf ond mae'n dal i fod angen bodloni targedau ariannol, gan gynnwys gwarged cyllideb sylfaenol - sy'n eithrio taliadau llog ar ei ddyled - o 3.5 y cant o allbwn economaidd blynyddol hyd at 2022, y mae llawer yn ystyried yn afrealistig.

“Yn y gyllideb ddrafft ar gyfer 2020, nid yw'r cydbwysedd ariannol a roddir yn cael ei amharu ac nid oes dadl yn erbyn y prif dargedau dros ben ar gyfer y blynyddoedd 2019 a 2020,” meddai Mitsotakis.

Cafodd Mitsotakis, sy'n cymryd yr awenau o'r cyn-brif weinidog chwithig Alexis Tsipras, ei ethol ar addewid i dorri trethi a chyflymu buddsoddiadau i sbarduno twf mewn gwlad a gollodd chwarter ei allbwn yn ystod argyfwng dyled Groeg.

Dywedodd y byddai toriadau treth arfaethedig a diwygiadau beiddgar o'r economi a gweinyddiaeth gyhoeddus yn arwain at dwf uwch ac yn helpu Gwlad Groeg i ddarbwyllo ei benthycwyr i ostwng targedau ariannol ar ôl 2020.

“Yn 2020… bydd gennym y gallu i geisio gostwng y gwargedion sylfaenol i lefelau mwy realistig,” meddai Mitsotakis.

Bydd treth gorfforaethol yn cael ei thorri i 24% ar elw 2019 o 28% ar hyn o bryd a bydd trethiant ar ddifidendau yn cael ei haneru i 5 y cant, meddai, gan ychwanegu y bydd treth eiddo amhoblogaidd iawn a gyflwynwyd yn 2012 ar uchder yr argyfwng yn cael ei dorri ar gyfartaledd o 22% eleni.

Un mater brys sy'n wynebu cabinet Mitsotakis yw gwella Corp Pŵer Cyhoeddus (PPC) cyfleustodau a reolir gan y wladwriaeth, sy'n cael ei gyfrwyo â mwy na ewro biliwn biliwn o ôl-ddyledion o filiau sydd heb eu talu yn ystod yr argyfwng dyled.

Dywedodd Mitsotakis y byddai PPC, sef 51% sy'n eiddo i'r wladwriaeth, yn cael ei ailwampio trwy breifateiddio ei rwydweithiau a nodi diffygdalwyr cyson, cyn ceisio buddsoddwr strategol ar gyfer y cyfleustodau.

Mae'r llywodraeth geidwadol newydd, y mae buddsoddwyr yn ystyried ei bod yn fwy cyfeillgar i'r farchnad na'i rhagflaenydd, hefyd yn bwriadu ail-lansio gwerthiant Helleneic Petroleum (HEPr.AT), y puriwr olew mwyaf yn y wlad, a gwthio ymlaen gyda chynllun buddsoddi € 8 biliwn ar gyfer maes awyr segur Hellenikon sydd wedi cael ei oedi gan flynyddoedd o oedi, meddai Mitsotakis.

“Cyn bo hir bydd Hellenikon yn symbol o Wlad Groeg newydd o… alltudiaeth ac arloesedd,” meddai.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Gwlad Groeg

Sylwadau ar gau.