Datganiad #Huawei ar sylwadau gan Gomisiynydd King ar gyflwyno asesiadau risg # # NACXG yr UE

| Gorffennaf 22, 2019

Mae Huawei yn croesawu’r dull seiliedig ar ffeithiau y mae’r UE yn bwriadu ei gymryd wrth adolygu’r asesiadau risg cenedlaethol o seilwaith rhwydwaith 5G, fel y cyhoeddodd Comisiynydd yr Undeb Diogelwch Julian King. Rydym yn cytuno'n llwyr â'r safbwynt bod angen safonau diogelwch cyffredin ar gyfer rhwydweithiau 5G ledled yr UE ac rydym yn croesawu cyhoeddiad y Comisiynydd na fydd mesurau o'r fath yn targedu gwasanaethau na chyflenwyr penodol. Rydym yn falch iawn o weld bod y Comisiwn Ewropeaidd yn cadw ystyriaethau diogelwch a masnach ar wahân.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, telegyfathrebiadau

Sylwadau ar gau.