Gweinidog y DU yn rhoi'r gorau iddi cyn i Johnson ddod yn PM, yn addurno 'cwmwl tywyll' #Brexit

| Gorffennaf 22, 2019
Mae gweinidog a beirniad hirsefydlog Boris Johnson yn rhoi'r gorau iddi ddydd Llun (22 Gorffennaf), yr ymddiswyddiad diweddaraf cyn i'r prif weinidog newydd dybio addewid i fynd â Phrydain allan o'r Undeb Ewropeaidd gyda neu heb fargen, ysgrifennu William James ac Elizabeth Piper.

Mae ymddiswyddiad Alan Duncan, gweinidog swyddfa iau iau, yn tanlinellu teimlad cryf y Blaid Geidwadol lywodraethol a'r senedd yn erbyn Brexit dim-cytundeb y mae llawer o fusnesau yn dweud y byddai'n drychinebus i'r economi.

Mae'n dilyn Margot James, a ymddiswyddodd fel gweinidog diwylliant yr wythnos diwethaf, gan ddisgrifio fel addewid “eithaf anhygoel” Johnson i adael yr UE erbyn 31 Hydref waeth a oedd cytundeb ar waith i leddfu'r broses. Mae sefydliadau busnes sy'n gynghreiriaid traddodiadol o'r Blaid Geidwadol wedi rhybuddio dro ar ôl tro yn erbyn senario o'r fath.

Ar ddydd Sul, dywedodd y gweinidog cyllid Philip Hammond y byddai'n ymddiswyddo yn hytrach na chael ei ddiswyddo gan Johnson, gan addo ymladd ag eraill yn y senedd i atal rhwyg mewn perthynas â'r UE, partner masnachu mwyaf y wlad.

Yn ei lythyr ymddiswyddiad, dywedodd Duncan: “Mae'r DU yn gwneud cymaint yn dda yn y byd. Mae'n drasig ein bod wedi gorfod treulio pob dydd yn gweithio o dan gwmwl tywyll Brexit bob dydd yn Ewrop, a thu hwnt.

Nododd yn amlwg ei fod wedi gweithio gyda “dwy ysgrifennydd tramor gwahanol iawn” - Johnson a'i gystadleuydd i ddod yn brif weinidog, Jeremy Hunt.

Mae ei benderfyniad i gamu i lawr yn syndod. Nid yw Duncan wedi dangos unrhyw ddrwgdeimlad wrth feirniadu Johnson, ei gyn-reolwr yn y swyddfa dramor, gan ei ddisgrifio unwaith fel “gweithred syrcas”.

Yn gynharach y mis hwn, ymosododd ar Johnson am beidio ag amddiffyn cyn-lysgennad Prydain i'r Unol Daleithiau ar ôl iddo gollwng ei feirniadaeth o weinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump. Dywedodd Duncan fod Johnson wedi “taflu ein diplomydd gorau yn y bôn”.

Disgwylir i nifer o weinidogion eraill adael eu swyddi os, yn ôl y disgwyl, y daw Johnson yn brif weinidog newydd Prydain ddydd Mercher (24 Gorffennaf). Yna bydd y dyn a arweiniodd yr ymgyrch 'Gadael' yn y refferendwm 2016 EU yn wynebu'r syniad ar unwaith, sef trafod Brexit Prydain.

Mae Johnson, cyn faer Llundain, wedi dweud y bydd yn cynyddu paratoadau ar gyfer ymadawiad dim-bargen i geisio gorfodi trafodwyr yr UE i wneud newidiadau i'r cytundeb y gwnaeth y Prif Weinidog Theresa May ei selio a phleidleisiodd deddfwyr Prydain dair gwaith.

Ond mae'r gwrthwynebiad yn y senedd i adael heb fargen yn cynyddu ac mae'r UE yn gwrthod cyllidebu dros y cytundeb tynnu'n ôl.

Ar ddydd Sul (21 Gorffennaf), dywedodd Gweinidog Tramor Iwerddon, Simon Coveney, “byddwn ni i gyd mewn trafferth” pe bai'r prif weinidog newydd am rwygo'r cytundeb i geisio cael gwared ar yr ôl-gefn yng Ngogledd Iwerddon, sef polisi yswiriant i atal dychwelyd ffin galed rhwng y dalaith Brydeinig ac aelod o'r UE yn Iwerddon.

“Gobeithiwn y gellir osgoi'r llwyfan y mae llawer yn y DU ddim yn ei hoffi,” meddai Coveney wrth y BBC. “Ond nid ydym yn mynd i symud oddi wrth y cytundeb tynnu'n ôl hwnnw.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.