Arweinydd newydd Prydain - #BrexiteerBorisJohnson i fod yn brif weinidog

| Gorffennaf 23, 2019
Boris JohnsonHawlfraint y ddelwedd: REUTERS

Bydd Boris Johnson, y Brexiteer ebullient sydd wedi addo arwain Prydain allan o’r Undeb Ewropeaidd gyda bargen neu hebddo erbyn Calan Gaeaf, yn cymryd lle Theresa May fel prif weinidog ar ôl ennill arweinyddiaeth y Blaid Geidwadol ddydd Mawrth (23 Gorffennaf), ysgrifennu Guy Faulconbridge ac Elizabeth Piper.

Mae ei fuddugoliaeth yn catapyltio'r Deyrnas Unedig tuag at ornest Brexit gyda'r UE a thuag at argyfwng cyfansoddiadol gartref, gan fod deddfwyr Prydain wedi addo dod ag unrhyw lywodraeth sy'n ceisio gadael y bloc i lawr heb fargen ysgariad.

Enillodd Johnson, wyneb refferendwm Brexit 2016, bleidleisiau aelodau 92,153 o’r blaid Geidwadol, i 46,656 am ei wrthwynebydd, yr Ysgrifennydd Tramor Jeremy Hunt.

Bydd May yn gadael ei swydd ddydd Mercher (24 Gorffennaf) ar ôl mynd i Balas Buckingham i weld y Frenhines Elizabeth, a fydd yn penodi Johnson yn ffurfiol cyn iddo fynd i mewn i Downing Street.

Dywedodd Johnson, 55, mai mantra ei ymgyrch arweinyddiaeth oedd “cyflawni Brexit, uno’r wlad a threchu (arweinydd Llafur yr wrthblaid) Jeremy Corbyn - a dyna beth rydyn ni’n mynd i’w wneud”.

“Ydych chi'n edrych yn frawychus? Ydych chi'n teimlo'n frawychus? Nid wyf yn credu eich bod yn edrych yn frawychus o bell i mi, ”meddai Johnson wrth aelodau’r blaid yng nghanolfan gynadledda’r Frenhines Elizabeth gyferbyn â senedd Prydain. “Rydyn ni’n mynd i gael Brexit wedi’i wneud.”

Y canlyniad yw buddugoliaeth ysblennydd i un o wleidyddion mwyaf gwladaidd Prydain, ac mae'n gosod cefnogwr Brexit addawol yng ngofal y llywodraeth am y tro cyntaf ers i'r Deyrnas Unedig bleidleisio i adael yr UE yn refferendwm sioc 2016.

Ond mae Johnson - sy'n adnabyddus am ei uchelgais, mop o wallt melyn, areithio blodeuog a meistrolaeth frwd ar fanylion polisi - yn cymryd swydd yn un o'r cyfnodau mwyaf cythryblus yn hanes Prydain ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Teyrnas ranedig

Dangosodd refferendwm Brexit 2016 Deyrnas Unedig wedi’i rhannu tua llawer mwy na’r Undeb Ewropeaidd, ac mae wedi hybu chwilota am bopeth o secession rhanbarthol a mewnfudo i gyfalafiaeth, etifeddiaeth ymerodraeth, a Phrydeindod fodern.

Bydd Brexit, sydd eisoes wedi mynd i’r afael â dau brif weinidog Ceidwadol, yn dominyddu.

Mae Johnson wedi addo trafod cytundeb ysgariad Brexit newydd gyda’r UE i’w sicrhau cyn Hydref 31. Ond os yw’r bloc yn gwrthod, fel y mae’n mynnu y bydd, mae wedi addo gadael beth bynnag - “gwnewch neu farw” - ar Galan Gaeaf.

Mae'n gam y dywed llawer o fuddsoddwyr ac economegwyr a fyddai'n anfon tonnau sioc trwy farchnadoedd y byd ac yn troi pumed economi fwyaf y byd i ddirwasgiad neu hyd yn oed anhrefn.

Byddai Brexit heb fargen ysgariad hefyd yn gwanhau safle Llundain fel y ganolfan ariannol ryngwladol flaenllaw wrth jolio economi gogledd Ewrop.

Nid oes gan Geidwadwyr Johnson fwyafrif yn y senedd ac mae angen cefnogaeth gwneuthurwyr deddfau 10 arnynt o Blaid Unoliaethol Ddemocrataidd Gogledd Iwerddon sy'n cefnogi Brexit i lywodraethu.

Hyd yn oed wedyn, mae'r mwyafrif yn wafer-denau - ac mae rhai deddfwyr wedi bygwth dod â'r llywodraeth i lawr, cam a fyddai fwy na thebyg yn dyfnhau argyfwng gwleidyddol Prydain ac yn arwain at etholiad.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.