#SecurityUnion - Mae cydweithredu rhwng yr UE a'r UD ar fynd i'r afael ag ariannu terfysgwyr yn parhau i gynhyrchu canlyniadau

| Gorffennaf 23, 2019

Mae cydweithredu rhwng yr UE a'r UD ar olrhain ariannu terfysgol wedi parhau i arwain at ganlyniadau cadarnhaol gyda thros 70,000 yn cael eu cynhyrchu rhwng 2016 a 2018 - rhai ohonynt yn allweddol wrth gyflwyno ymchwiliadau yn ymwneud ag ymosodiadau terfysgol ar bridd yr UE, gan gynnwys y rheini yn Stockholm , Barcelona a Turku.

Yn ôl yr Adroddiad ar y Cyd, mae'r Comisiwn yn fodlon â chydweithrediad yr UE-UDA o dan y Rhaglen Olrhain Cyllid Terfysgol (TFTP) ac mae'r mesurau diogelu a'r rheolaethau hanfodol, megis diogelu data, yn parhau i gael eu gweithredu'n briodol.

Mae'r TFTP yn offeryn allweddol i ddarparu gwybodaeth amserol, gywir a dibynadwy i nodi a thracio terfysgwyr a'u rhwydweithiau cymorth ledled y byd. Mae Aelod-wladwriaethau'r UE ac Europol wedi defnyddio'r mecanwaith yn gynyddol ac mae nifer yr arweinwyr a gynhyrchwyd gan TFTP wedi cynyddu rhwng 2016 a 2018 i 70,991 o'i gymharu â 8,998 yn y cyfnod adrodd blaenorol.

Yn yr adroddiad, mae'r Comisiwn yn awgrymu bod aelod-wladwriaethau'n rhoi adborth rheolaidd ar yr arweinwyr a dderbyniwyd gan yr Unol Daleithiau ac yn annog ymdrechion parhaus Europol i ddarparu cymorth i aelod-wladwriaethau. Disgwylir i'r Cydadolygiad nesaf o'r Cytundeb ddigwydd yn 2021. Y cyfan adroddiad ac Dogfen Waith Staff gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Radicalization, diogelwch, Terfysgaeth, US

Sylwadau ar gau.