Swyddogion White House a chewri technoleg i drafod gwaharddiad #Huawei mewn cyfarfod preifat

| Gorffennaf 23, 2019
Ni chaniateir i Huawei ddefnyddio cynhyrchion a ddatblygwyd gan gwmnïau'r UD mwyach
Ni chaniateir i Huawei ddefnyddio cynhyrchion a ddatblygwyd gan gwmnïau'r UD mwyach

Bydd cwmnïau fel Intel, Qualcomm, Google, a Micron yn mynychu'r cyfarfod, ynghyd ag ymgynghorydd economaidd y Tŷ Gwyn Larry Kudlow ac Ysgrifennydd y Trysorlys Steven Mnuchin.

Mae Broadcom a Microsoft hefyd yn debygol o gael eu gwahodd i'r cyfarfod, er na chynigiodd yr un o'r cwmnïau a grybwyllwyd yn yr adroddiad gadarnhad hyd yn hyn.

Tra’n swyddogol mae agenda’r cyfarfod yn nodi cyfres o bynciau, gan gynnwys yr hyn y mae’r ffynhonnell uchod yn ei ddisgrifio fel “materion economaidd,” bydd y cyfyngiadau yn erbyn Huawei hefyd yn cael eu trafod, yn enwedig gan fod sawl un wedi rhybuddio y gallai diwydiant yr Unol Daleithiau ei hun gael ei effeithio.

Mae gorchymyn gweithredol a lofnodwyd gan yr Arlywydd Donald Trump ganol mis Mai yn gwahardd Huawei rhag gwneud unrhyw fusnes gyda chwmnïau Americanaidd. Mae hyn yn golygu na all y cwmni Tsieineaidd ddefnyddio cynhyrchion a ddatblygwyd yn yr Unol Daleithiau, ac mae'r rhain yn cynnwys meddalwedd fel Android a Windows, a ddefnyddiwyd i bweru ei ddyfeisiau.

Yn fwy diweddar, dywedodd swyddogion yr Unol Daleithiau y byddent yn dechrau cynnig trwyddedau dros dro i weithio gyda Huawei, cyn belled nad yw'r cydweithredu yn effeithio ar ddiogelwch cenedlaethol. Disgwylir i hyn ddigwydd mewn cwpl o wythnosau, er bod y cawr technoleg Tsieineaidd yn galw ar yr Unol Daleithiau i gael gwared ar yr angen am drwyddedau dros dro yn gyfan gwbl.

Yn y cyfamser, mae Huawei wedi bod yn brwydro i leihau dibyniaeth ar gwmnïau Americanaidd trwy geisio datblygu mwy o gydrannau yn fewnol. Ar yr un pryd, mae Huawei wedi bod yn gweithio ar ei ddisodli Android ei hun, er i'r cwmni ddweud yn ddiweddar nad oedd y prosiect hwn i fod i wasanaethu fel system weithredu IoT yn unig, ac nid yn blatfform ar gyfer dyfeisiau symudol.

Yn gynharach eleni, dywedodd pobl sy'n gyfarwydd â'r mater y gallai OS Huawei gael ei gwblhau yn y cwymp a chael ei osod ar ddyfeisiau sydd wedi'u hanelu at y farchnad Tsieineaidd sy'n mynd ar werth erbyn diwedd y flwyddyn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, telegyfathrebiadau, US

Sylwadau ar gau.