#AfricanPeaceFacility - Gweithrediadau Heddwch a Diogelwch Undeb Affricanaidd yn cael hwb gan € 800 ychwanegol o'r Undeb Ewropeaidd

| Gorffennaf 24, 2019

Baner yr Undeb Affricanaidd Baner yr UE

Heddiw, cyhoeddodd Cadeirydd Comisiwn yr Undeb Affricanaidd, Moussa Faki Mahamat, a Chomisiynydd yr UE ar gyfer Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol, Neven Mimica, y llofnodwyd cytundeb lle mae'r UE yn ymrwymo € 800 pellach i gefnogi'r Undeb Affricanaidd yn ei ymdrechion. hyrwyddo heddwch, diogelwch a sefydlogrwydd yn Affrica o fewn cyd-destun parhau i weithredu Pensaernïaeth Heddwch a Diogelwch Affrica.

“Mae hon yn garreg filltir glodwiw mewn hanes hir o gefnogaeth yr UE i Affrica, ac mae'n unol â Phensaernïaeth Heddwch a Diogelwch Affricanaidd ac ymdrechion dan arweiniad Affrica i dawelu'r gynnau,” meddai'r Cadeirydd Moussa Faki Mahamat. “Rwyf hefyd yn canmol cyfraniadau Affricanaidd i'r Gronfa Heddwch sydd newydd ei hadfywio, sy'n dangos yr ymrwymiad i berchnogaeth Affricanaidd o heddwch a diogelwch ar y cyfandir.”

Dywedodd y Comisiynydd Neven Mimica: “Mae Ewrop yn parhau i fod yn bartner cyntaf Affrica ym maes heddwch a diogelwch. Ers 2004, mae'r Cyfleuster Heddwch Affricanaidd wedi darparu € 2.7 biliwn i gefnogi atebion Affricanaidd i broblemau Affricanaidd. Bydd y rhan fwyaf o'r € 800 ychwanegol a gyhoeddwyd heddiw yn mynd i weithrediadau cefnogi heddwch dan arweiniad ein partneriaid yn Affrica. ”

O dan y cam hwn o'r Cyfleuster Heddwch Affricanaidd, bydd yr UE yn cefnogi (i) cryfhau strwythurau a mecanweithiau atal a rheoli gwrthdaro. Pensaernïaeth Heddwch a Diogelwch Affricanaidd; (ii) ymdrechion PA i sefydlu fframwaith cyfraith gyfandirol Hawliau Dynol a chydymffurfio â'r gyfraith ddyngarol; (iii) a Mecanwaith Ymateb Cynnar a fydd yn rhoi cyllid cyflym i'r Undeb Affricanaidd ar gyfer mentrau diplomyddiaeth ataliol, cyfryngu, cenadaethau canfod ffeithiau, a chamau cyntaf gweithrediadau cefnogi heddwch; (iv) ariannu Gweithrediadau cefnogi heddwch dan arweiniad Affrica, fel y Tasglu ar y Cyd Amlwladol (MNJTF) yn erbyn Boko Haram, Cenhadaeth yr Undeb Affricanaidd i Somalia (AMISOM) neu Gyd-lu'r G5 Sahel, yn benodol o ran meithrin gallu, lwfansau milwyr, offer nad ydynt yn angheuol. Bydd hefyd yn cefnogi ymdrechion yr UA i hyrwyddo egwyddorion ac arferion rhyw a hawliau dynol mewn gweithrediadau cefnogi heddwch.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Cyfleuster Heddwch african, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, byd

Sylwadau ar gau.