Mae banciau #Eurozone yn disgwyl cynnydd yn y galw am fenthyciadau yn y trydydd chwarter - #ECB

| Gorffennaf 24, 2019
Mae banciau ardal yr Ewro yn disgwyl i’r galw am fenthyciadau godi yn y trydydd chwarter wrth iddynt gadw safonau benthyca corfforaethol a chredyd morgais yn ddigyfnewid, meddai Banc Canolog Ewrop mewn arolwg benthyca chwarterol ddydd Mawrth (23 Gorffennaf), yn ysgrifennu Balazs Koranyi.

Gyda thwf economaidd yn arafu ac ansicrwydd ar gynnydd, mae'r ECB eisoes wedi rhoi rownd newydd o fenthyciadau rhad iawn i fanciau ac wedi tynnu sylw at fwy o leddfu polisi, gan obeithio y bydd benthycwyr yn cynnal llif y credyd hyd yn oed yng nghanol y dirywiad.

Mae canlyniadau’r arolwg, mewnbwn allweddol mewn trafodaethau polisi, yn awgrymu, er bod safonau credyd - canllawiau mewnol banciau neu feini prawf cymeradwyo benthyciadau - wedi tynhau rhywfaint ar gyfer benthyciadau corfforaethol, nid yw benthycwyr yn disgwyl tynhau mynediad ymhellach.

“Cyfrannodd goddefgarwch risg is ac, ar gyfer benthyciadau i fentrau, canfyddiadau risg uwch, ynghyd â chost uwch cronfeydd a chyfyngiadau mantolen, at dynhau safonau credyd ar draws categorïau benthyciadau,” meddai’r ECB mewn datganiad.

Ymhlith gwledydd mwyaf ardal yr ewro, tynhaodd safonau benthyca corfforaethol fwyaf yn yr Eidal a Ffrainc yn yr ail chwarter, ac yn achos morgeisi, gwelodd Sbaen dynhau nodedig.

Bydd yr ECB yn cyfarfod nesaf ddydd Iau (25 Gorffennaf) ac mae marchnadoedd yn disgwyl i'r banc ddadorchuddio mesurau polisi newydd naill ai yr wythnos hon neu yn y cyfarfod nesaf ym mis Medi.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, EU, Banc Canolog Ewrop (ECB), Eurozone

Sylwadau ar gau.