'Math gwahanol o ddyn' - Mae #Trump yn gweld ysbryd caredig yn #BorisJohnson

| Gorffennaf 25, 2019

Mae ganddynt arddulliau gwallt melyn melyn llofnod. Maent yn hoffi taflu bomiau rhethregol heb fawr o ystyriaeth i'r canlyniadau gwleidyddol. Ac mae gan y ddau arddull enwog sy'n cynhyrchu penawdau, yn ysgrifennu steve Holland.

Yn Boris Johnson, efallai y bydd Arlywydd yr Unol Daleithiau, Donald Trump, yn cael y frawd o brif weinidog Prydain.

Ymddangosodd Trump yn barod i estyn gwahoddiad cyflym i Johnson ymweld â'r Tŷ Gwyn ar ôl ennill arweinyddiaeth y Blaid Geidwadol. Buont yn siarad ar y ffôn yr wythnos diwethaf.

“Rwy'n hoffi Boris Johnson. Mae gen i bob amser, ”dywedodd Trump wrth ohebwyr ddydd Gwener. “Mae'n fath gwahanol o ddyn, ond maen nhw'n dweud fy mod i'n wahanol fath o ddyn hefyd. Rwy'n credu y bydd gennym berthynas dda iawn. ”

Ar ddydd Mawrth, dywedodd y llywydd Gweriniaethol fod Prydain yn galw Johnson “Britain Trump.”

“Mae pobl yn dweud bod hynny'n beth da, eu bod nhw'n fy hoffi i yno. Dyna oedden nhw ei eisiau. Dyna'r hyn sydd ei angen arnynt, ”dywedodd Trump, 73, wrth grŵp ieuenctid gwleidyddol.

Yn sydyn, y ddau brifathro fydd yn gofalu am y “berthynas arbennig” rhwng yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig sydd wedi sefyll prawf amser ac a oedd yn sail i un o'r cynghreiriau milwrol a diplomyddol cryfaf yn y Gorllewin.

Gyda Johnson wrth y llyw, mae Trump yn gobeithio “cryfhau'r berthynas arbennig rhwng ein dwy wlad,” meddai uwch swyddog gweinyddol.

Gwnaeth Trump ymdrechion dro ar ôl tro i roi cyngor i May ar ymadawiad Prydain o'r Undeb Ewropeaidd, bloc y mae'n aml yn deillio ohono.

Dywedodd fod May wedi gwneud “swydd wael iawn” a “Rwy'n credu y bydd Boris yn ei sythu.”

Mae Johnson, 55, wedi addo cwblhau Brexit ar Hydref 31 gyda chytundeb neu heb fargen, er bod deddfwyr yn dweud y byddant yn lleihau unrhyw lywodraeth sy'n ceisio gadael heb un.

Er gwaethaf eu cefndiroedd gwahanol - mae Johnson o deulu Prydeinig cysylltiedig ac aeth i ysgolion elitaidd a chodwyd Trump ym mwrdeistref Queens Efrog Newydd ac ymdriniodd ag eiddo tiriog - mae ganddynt ymagweddau tebyg i'r byd.

“Mae'r ddau yn boblogaidd, yn genedlaetholgar, ac mae'r ddau yn rymoedd aflonyddgar iawn ac yn ymfalchïo yn eu haeriad,” meddai Heather Conley, arbenigwr Ewropeaidd yn y Ganolfan Astudiaethau Strategol a Rhyngwladol.

“Rwy'n credu eu bod yn sicr yn gwybod sut i guro'r blociau. Yr hyn y mae'r ddau yn dioddef ohono yw peidio â gwybod sut i adeiladu pethau ar ôl i'r blociau gael eu dymchwel. ”

Yn breifat, ers amser maith roedd Trump wedi blino ar ddelio â mis Mai, meddai cyn-uwch swyddog gweinyddol.

“Byddai'n ei alw ac yn rhoi darlithoedd bach iddo,” meddai'r cyn-swyddog, a siaradodd ar yr amod ei fod yn anhysbys. “'Donald, allwch chi fod yn fwy gofalus gyda'ch iaith?' Roedd yn teimlo ei bod yn ddiflas ei fod yn ddiogel dweud. ”

Bydd Trump yn debygol o fod yn ddeiliadaeth gynnar y barnwr Johnson ynghylch a all gyflawni cytundeb Brexit.

Gallai tân gwyllt ffrwydro mewn ardaloedd eraill hefyd.

Mae wedi bod yn well gan Brydain gefnogi dull yr Undeb Ewropeaidd o ail-gyflwyno yn rhaglen niwclear Iran. Tynnodd Trump yr Unol Daleithiau allan o'r fargen 2015 y llynedd ac mae wedi cynyddu sancsiynau i geisio dinistrio economi Tehran, ffactor posibl yn achos atafaeliad Iran o dancer Prydeinig yn Afon Hormuz yn y dyddiau diwethaf.

Mae Trump bob amser wedi bod eisiau i Brydain gyfyngu ar gysylltiadau â chwmni telathrebu Tsieineaidd Huawei a bu'n rhaid i gyn-weinidog tramor Johnson benderfynu ei gynnwys yn rhwydwaith telathrebu 5G y DU.

Y tu hwnt i'r materion hynny, bydd yn rhaid i Trump a Johnson ddiddymu cytundeb masnach rydd yr Unol Daleithiau-Prydain a ystyrir yn hanfodol i helpu economi ôl-Brexit Prydain.

Gwnaeth Johnson, a aned yn Efrog Newydd, ei farc ym myd Trump am y tro cyntaf pan ymwelodd y maer ar y pryd yn Llundain â Trump Tower ym mis Ionawr 2017, ddyddiau cyn i Trump gymryd yr awenau fel llywydd, a chyfarfod â chynghorwyr Trump, Jared Kushner, Steve Bannon a Michael Flynn.

Mae wedi osgoi tynnu tân y llywydd ar Twitter er gwaethaf gwneud sylwadau beirniadol am Trump yn y gorffennol - gan ei alw'n “anaddas” i fod yn llywydd ac “yn amlwg allan o'i feddwl” am gynnig gwaharddiad ar Fwslimiaid sy'n dod i mewn i'r Unol Daleithiau pan oedd yn ymgeisydd arlywyddol ym mis Rhagfyr 2015.

Yn fwy diweddar, dangosodd Johnson ei amharodrwydd i antagonize Trump pan fethodd ag amddiffyn Llysgennad Prydain Kim Darroch ar ôl memos diplomyddol lle disgrifiodd Darroch weinyddiaeth Trump fel “analluog” i bapur newydd. Cydnabu Johnson fod ei ddiffyg cefnogaeth yn ffactor yn ymddiswyddiad y llysgennad o'r swydd yn Washington.

Dywedodd Dave Bossie, un o brif gynghorwyr Trump yn ystod ei ymgyrch arlywyddol 2016, fod mynediad Johnson yn cynnig y cyfle i droi'r dudalen o “gyfeillgarwch dan straen” y blynyddoedd diwethaf.

“Rwy'n obeithiol y bydd y prif weinidog newydd eisiau meithrin y gynghrair a'r cyfeillgarwch mwyaf sy'n bodoli rhwng dwy wlad, yr Unol Daleithiau a Phrydain Fawr,” meddai.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Blaid Geidwadol, EU, UK, US

Sylwadau ar gau.