PM Johnson yn dewis #Brexit enfant ofnadwy ar gyfer y tîm gorau

| Gorffennaf 25, 2019
Ychydig oriau cyn i Boris Johnson ddechrau gweithio fel prif weinidog, cafodd un o benseiri Brexit, sydd fwyaf enwog yn anghonfensiynol, ei enwi fel uwch gynghorydd i helpu i weithredu ei addewid i adael yr Undeb Ewropeaidd erbyn 31 Hydref, ysgrifennu William James ac Kylie MacLellan.

Mae Johnson yn mynd i Stryd Downing yn un o'r cyffyrdd mwyaf peryglus yn hanes Prydain ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf - mae'r Deyrnas Unedig wedi'i rhannu dros ysgariad yr UE ac wedi'i gwanhau gan argyfwng gwleidyddol tair blynedd ers refferendwm Brexit.

Mae ei addewid i egnďo'r wlad a darparu Brexit - do neu marw - ar 31 Hydref, yn gosod y Deyrnas Unedig ar frwydr yn erbyn yr Undeb Ewropeaidd ac yn ei harwain tuag at argyfwng cyfansoddiadol posibl, neu etholiad, gartref.

“Byddwn yn cael Brexit ar 31 Hydref ac rydym yn mynd i fanteisio ar yr holl gyfleoedd y bydd yn eu cynnig mewn ysbryd newydd o wneud,” meddai Johnson, 55, ddydd Mawrth (23 Gorffennaf) ar ôl iddo gael ei ethol gan Aelodau'r Blaid Geidwadol.

I weithredu Brexit, bydd Johnson yn penodi Dominic Cummings, cyfarwyddwr ymgyrchu ymgyrch Absenoldeb Pleidlais Brexit, fel uwch gynghorydd yn Downing Street.

Mae penodi Cummings, sy'n adnabyddus am ei sgiliau ymgyrchu ond hefyd am arddull ymosodol sy'n herio'r consensws, yn dangos bod Johnson o ddifrif am fynd yn galed ar Brexit ac mae am i ymgyrchydd gwleidyddol o'r radd flaenaf gau.

Roedd Dydd Mercher (24 Gorffennaf) yn cyfuno coreograffi gwleidyddol dirgel Prydeinig â'r realpolitik o benodi llywodraeth newydd - yn debygol o fod yn drwm ar gefnogwyr Brexit.

Gadawodd y Prif Weinidog Theresa May Downing Street ar ôl uwch gynghrair tair blynedd a gafodd ei lygru gan argyfyngau dros Brexit. Teithiodd i Balas Buckingham i dendro'n ffurfiol ei hymddiswyddiad i'r Frenhines Elizabeth.

Yna, roedd gan Johnson gynulleidfa gyda'r frenhines a fydd yn gofyn iddo ffurfio gweinyddiaeth. Ei deitl ffurfiol fydd 'Prif Weinidog ac Arglwydd Cyntaf y Trysorlys'.

Aeth i Downing Street yn y prynhawn a rhoddodd araith cyn penodi aelodau allweddol o'r llywodraeth - enwau a fydd yn rhoi syniad o sut y bydd yn trin Brexit, penderfyniad mwyaf arwyddocaol Prydain ymhen degawdau.

“Bydd Boris yn adeiladu cabinet yn arddangos yr holl dalentau o fewn y blaid sy'n adlewyrchu Prydain fodern yn wirioneddol,” meddai ffynhonnell sy'n agos at Johnson.

Ond rhaid i'r 'Prif Weinidog Johnson' - dyn sy'n adnabyddus am ei uchelgais, mop gwallt melyn, areithiau blodeuog a meistrolaeth fanwl o fanylder - ddatrys cyfres o ryseitiau os yw am lwyddo pan fethodd Mai.

Dangosodd refferendwm Brexit 2016 fod y Deyrnas Unedig wedi'i rhannu am lawer mwy na'r Undeb Ewropeaidd, ac mae wedi ysgogi chwilfrydedd am bopeth o secession a mewnfudo i gyfalafiaeth, ymerodraeth a Phrydeindod fodern.

Mae'r bunt yn wan, yr economi sydd mewn perygl o ddirwasgiad, mae cynghreiriaid yn anobeithio yn argyfwng Brexit ac mae gelynion yn profi bregusrwydd Prydain.

Nid oes gan ei blaid fwyafrif yn y senedd felly mae'r Ceidwadwyr yn unig yn llywodraethu gyda chefnogaeth gwneuthurwyr 10 o'r Blaid Ddemocrataidd Ddemocrataidd Brexit yng Ngogledd Iwerddon.

Er i Johnson ddweud nad yw am gael etholiad cynnar, mae rhai deddfwyr wedi addo rhwystro unrhyw ymgais i adael yr UE heb gytundeb ysgariad. Dywedodd Nigel Farage, arweinydd Brexit Party, ei fod yn agored i gytundeb etholiadol gyda Johnson.

Mae buddsoddwyr yn frwd i weld pwy fydd yn cael y swyddi gorau fel gweinidog cyllid, ysgrifennydd tramor a gweinidog Brexit.

Mae'r Gweinidog Mewnol, Sajid Javid, yn cael ei dipio'n helaeth i aros mewn swydd o'r radd flaenaf - fel gweinidog cyllid o bosibl - ac fe'i gwelwyd yn ochr ddeheuol Johnson wrth iddo gyrraedd cyn deddfwyr.

Mae yna sgwrs y bydd Johnson yn penodi diplomydd gyrfa David Frost yn sherpa yr Undeb Ewropeaidd ac yn gynghorydd ar Ewrop.

Disgwylir i nifer fwyaf erioed o wleidyddion o leiafrifoedd ethnig wasanaethu fel gweinidogion gan gynnwys Priti Patel, y cyn weinidog cymorth a ymddiswyddodd yn 2017 dros gyfarfodydd heb eu datgelu gyda swyddogion Israel, a'r gweinidog cyflogaeth Alok Sharma.

Cafodd Jeremy Hunt, Ysgrifennydd Tramor am yr arweinyddiaeth, gynnig swydd gweinidog yr amddiffyniad, ond trodd hyn i lawr, adroddodd Sky.

Mae Johnson wedi addo trafod cytundeb Brexit newydd gyda'r UE cyn XWUMX Hydref ond os bydd y bloc yn gwrthod, mae wedi addo gadael heb fargen Calan Gaeaf.

Hynny yw, byddai llawer o fuddsoddwyr yn rhybuddio, yn anfon tonnau sioc drwy'r economi fyd-eang ac yn rhoi pumed economi fwyaf y byd i mewn i ddirwasgiad neu hyd yn oed anhrefn.

Byddai Brexit heb gytundeb ysgariad yn crwydro marchnadoedd ariannol ac, mae rhai bancwyr yn rhybuddio, yn gwanhau safle Llundain fel y ganolfan ariannol ryngwladol flaenllaw.

Mae cefnogwyr Brexit yn dweud bod yr ofnau hynny wedi eu gorlifo ac y bydd y Deyrnas Unedig yn ffynnu os cânt eu torri'n rhydd o'r prosiect Ewropeaidd y maent yn ei fwrw fel bloc sy'n cael ei ddominyddu gan yr Almaen, sy'n disgyn y tu ôl i'w gystadleuwyr byd-eang fel yr Unol Daleithiau a Tsieina.

“Os yw am gael cytundeb, bydd yn ei gael. Ni fyddwn byth yn gwthio aelod o'r UE allan ond ni allwn ei atal. Yn fwy tebygol, byddai ei senedd ei hun, ”meddai un o ddiplomyddion yr UE.

“Mae Johnson wedi bod yn gymaint o helbulon, mae wedi ail-greu ei hun gymaint o weithiau fel ei bod yn anodd gwybod beth i'w ddisgwyl mewn gwirionedd,” meddai'r diplomydd.

Cafodd ffynhonnell ddiplomyddol arall rybudd rhyfeddol: “Mae fy senario yn burgatory.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.