Y Comisiwn yn awdurdodi naw #Cynhigynnodynnodedig ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid ac un fel blodyn torri addurnol

| Gorffennaf 29, 2019

Mae'r Comisiwn wedi awdurdodi deg Organeb a Addaswyd yn Enetig (GMOs): saith ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid (cotwm GHB614xLLCotton25xMON1598, indrawn 5307, indrawn MON 87403, indrawn 4114, indrawn MON87411, indrawn Bt11xMIR162XXXXXXXXXX (rêp had olew Ms1507xRf21 ac indrawn 87751xNK8) ac un carnation fel blodyn addurnol wedi'i dorri.

Mae pob un o'r Organeddau a Addaswyd yn Enetig wedi mynd trwy weithdrefn awdurdodi gynhwysfawr, gan gynnwys asesiad gwyddonol ffafriol gan yr Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewropeaidd (EFSA).

Nid yw'r penderfyniadau awdurdodi yn ymwneud â thyfu. Roedd gan bob aelod-wladwriaeth yr hawl i fynegi eu barn yn y Pwyllgor Sefydlog ac wedi hynny y Pwyllgor Apêl. O ystyried canlyniad y broses, mae'n ddyletswydd ar y Comisiwn Ewropeaidd i fwrw ymlaen â'r awdurdodiad.

Mae'r awdurdodiadau'n ddilys am flynyddoedd 10, a bydd unrhyw gynhyrchion a gynhyrchir o'r Organebau a Addaswyd yn Enetig hyn yn ddarostyngedig i gaeth yr UE. rheolau labelu ac olrhain. Am fwy o wybodaeth am GMOs yn yr UE gweler yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, bwyd, Iechyd

Sylwadau ar gau.