Mae #Brexit yn golygu 'bargen well' i ffermwyr, meddai PM Johnson wrth #Wales

| Gorffennaf 31, 2019
Prif Weinidog Boris Johnson (Yn y llun) dywedodd wrth ffermwyr Cymru ddydd Mawrth (30 Gorffennaf) y byddan nhw'n cael bargen well ar ôl Brexit, rhan o daith ledled y wlad i ennill cefnogaeth i'w addewid “gwneud neu farw” i adael yr Undeb Ewropeaidd erbyn 31 Hydref, yn ysgrifennu Elizabeth Piper.

Ychydig ddyddiau ar ôl cymryd ei swydd fel prif weinidog, cychwynnodd Johnson ar y daith ddomestig, gan danlinellu ei awydd i ennill Prydain drosodd yn hytrach na llysio arweinwyr yr UE i geisio eu perswadio i newid eu meddyliau ar fargen ysgariad, meddai, sy'n farw.

Mae ei amharodrwydd i ymgysylltu ag arweinwyr yr UE nes eu bod yn arwydd o barodrwydd i aildrafod y cytundeb a wrthodwyd gan senedd Prydain dair gwaith wedi cynyddu’r posibilrwydd o Brexit dim bargen, gan anfon y bunt i’w lefel isaf ers 2017 cynnar.

Mae'n gobeithio y bydd y bygythiad o Brydain yn gadael heb fargen, a fyddai'n anfon tonnau ysgytwol trwy economi'r byd, yn perswadio pwerau mwyaf yr UE - yr Almaen a Ffrainc - i gytuno i adolygu'r Cytundeb Tynnu'n Ôl.

“Byddaf bob amser yn cefnogi ffermwyr gwych Prydain ac wrth inni adael yr UE mae angen i ni sicrhau bod Brexit yn gweithio iddyn nhw,” meddai Johnson cyn cyrraedd Cymru.

“Ar ôl i ni adael yr UE ar Hydref 3, bydd gennym gyfle hanesyddol i gyflwyno cynlluniau newydd i gefnogi ffermio - a byddwn yn sicrhau bod ffermwyr yn cael bargen well. Mae Brexit yn cyflwyno cyfleoedd enfawr i’n gwlad ac mae’n bryd inni edrych i’r dyfodol gyda balchder ac optimistiaeth. ”

Mae llawer o ffermwyr yn ofni y gallai Brexit dim bargen fygwth eu bywoliaeth trwy gael gwared ar gymorthdaliadau yn sydyn, rhwystro eu mynediad i farchnadoedd Ewropeaidd a’u gadael yn agored i gystadleuaeth gan gynhyrchwyr cost is fel yr Unol Daleithiau nad ydynt yn cyfateb i safonau lles anifeiliaid Ewropeaidd.

Dywedodd Johnson y byddai gadael yr UE yn caniatáu i’r llywodraeth sgrapio’r Polisi Amaethyddol Cyffredin - system o gymorthdaliadau fferm yn amhoblogaidd ym Mhrydain sy’n cyfrannu mwy nag y mae’n ei dderbyn - a llofnodi bargeinion masnach newydd i ehangu’r farchnad.

Mae ymweliad Johnson â Chymru yn rhan o dramgwydd swynol ledled y wlad, gyda’r prif weinidog newydd yn ceisio gwerthu Brexit, rhywbeth y mae wedi dweud bod ei ragflaenydd, Theresa May, a’i llywodraeth wedi methu â gwneud tra yn y swydd.

Yn flaenllaw ar gyfer yr ymgyrch lwyddiannus 'Gadael' yn refferendwm 2016, mae Johnson wedi ailadrodd yn ddyddiol y bydd Prydain yn gadael ar y dyddiad cau diweddaraf o 31 Hydref, gyda bargen neu hebddi, ac y bydd yn ffynnu wedi hynny.

Ond trwy chwarae pêl galed gyda’r UE trwy ddweud wrth ei arweinwyr na fydd ond yn siarad pan fyddant yn gollwng eu mynnu ar beidio ag aildrafod y fargen, mae wedi cynyddu’r tebygolrwydd o adael dim bargen, y dywed nad yw am ei gael.

Ddydd Llun (29 Gorffennaf), cwympodd y bunt i'w hisaf yn erbyn y ddoler ers 2017 cynnar ar y rhethreg gryfach.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK, Cymru

Sylwadau ar gau.