#EAPM - Meysydd awyr yn galore ar gyfer von der Leyen, a hat-tric iechyd posib i Gyprus

| Gorffennaf 31, 2019

Croeso i'n diweddariad diweddaraf wrth i ni baratoi i symud i mewn i fis Awst (ie, eisoes). Bydd llawer ohonoch yn edrych ymlaen at seibiant haeddiannol, ac felly byddwn ni hefyd yn EAPM, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Ydy, mae hyd yn oed y Gynghrair yn cymryd ychydig o anadl yn y frwydr barhaus er i ddod ag arloesedd i systemau gofal iechyd yr UE ar ffurf meddygaeth wedi'i phersonoli.

Ond byddwn yn eich postio'n rheolaidd, serch hynny, trwy'r mis felly bydd gennych rywbeth diddorol a chyfredol i'w ddarllen ar y traeth, i fyny mynydd, ar fordaith, neu'n hongian o gleider hongian. Dyddiau hapus!

Wel, efallai ddim mor hapus i'r rhai sy'n gosod ein prisiau meddyginiaethau ag y mae'r Cenhedloedd Unedig wedi rhyddhau fersiwn derfynol ei datganiad gwleidyddol ar sylw iechyd cyffredinol, gan nodi mor uchel â hynny-mae meddyginiaethau am bris yn achosi mynediad annheg a chaledi ariannol, y ddau ohonynt, dywed, “rhwystro cynnydd tuag at sicrhau sylw iechyd cyffredinol".

Y datganiad yn galw am "cynyddu tryloywder prisiau meddyginiaethau”, Ond nodau i y sector preifatquibbles trwy ffonio am gefnogaeth i"mecanweithiau cymhelliant sy'n gwahanu cost buddsoddi mewn ymchwil a datblygu oddi wrth bris a maint y gwerthiannau".

James Love, cyfarwyddwr Gwybodaeth Ecoleg Ryngwladol, dywedir ei fod yn dweud: “Y math hwn o iaith ar de-mae cysylltiad, yng nghyd-destun cymhellion, yn bwysig. "

Mewn man arall ym maes iechyd sy'n gysylltiedig â'r UE, EUnetHTAMarcus Guardian, prif swyddog gweithredu the cymal gwirfoddol-Asesiad technoleg iechyd yr UE co-op, ewyllys yn fuan hefyd yn cydlynu y Fenter Sganio Gorwel Rhyngwladol (IHSI).

Yr olaf yn deillio o fenter BENELUX AI, lle mae pum gwlad, sef Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Lwcsembwrg, Awstria ac Iwerddon, yn ceisio cydlynu eu sganio gorwel gweithgareddau a thrafod prisiau meddyginiaethau en masse.

Mae IHSI bellach yn yn unig prosiect, gyda plws-neu-minws Gwledydd 10-gan gynnwys rhai o'r tu allan i'r UE- yn ymddangos yn cynllunio i arwyddo. Byddwn yn darganfod yn union pwy sydd ar fin ymuno tua mis Hydref.

(Bydd llawer o randdeiliaid EAPM yn cofio hynny Cymerodd Marcus ran yn ein cyfres o fyrddau crwn ar HTA, ochr yn ochr â chynrychiolwyr aelod-wladwriaethau, yn ogystal a ymuno â ni am ein cynhadledd llywyddiaeth- felly mae'n sicr yn gweld pethau o safbwynt eang.)

Yn y cyfamser ty Comisiwn Ewropeaidd wedi'i osod i lansio galwad am aelodau newydd i ychwanegu at yr 24 cyfredol Rhwydweithiau Cyfeirio Ewropeaidd (a elwir yn ERNs).

Fel y gŵyr darllenwyr yn ddiamau, rhwydwaith yw ERNs o brin-cant arbenigol afiechydres ac arbenigwyr wedi'i anelu tuag triniaeth cleifion yr UE.

Y Comisiwn penderfynwyd ddiwedd yr wythnos ddiwethaf i egluro rôl y bwrdd mDywed ember wrth lywio'r ERN, gan ychwanegu hefyd darpariaethau diogelu data newydd.Newyddion da.

Hedfan fi i'r lleuad

Mae pen-blwydd 50fed y genhadaeth lwyddiannus i lanio ar y lleuad wedi mynd a dod, ond beth am genhadaeth canser yr UE?

Wel mae'n newyddion da i dri 'hyrwyddwr' EAPM sydd wedi cael eu cyfethol. Mae rhain yn Christine Chomienne, o Institut National Du Cancer - INCa (sydd wedi gweithio'n galed iawn mewn perthynas â'n Hysgolion Haf a mwy), Walter Ricciardi,o'r Universitá Cattolica del Sacro Cuore (sydd wedi gweithio gyda'r Gynghrair ym maes iechyd y cyhoedd), a chydweithiwr MEGA + Andres Metspalu, o Ganolfan Genom Estonia yn y Prifysgol in Estonia.

Gallai Stella fod yn apwyntiad serol

Gan aros gyda phwnc y Comisiwn, ddiwedd yr wythnos ddiwethaf, cyflwynodd Cyprus Stella Kyriakides fel y wlad's comisiynydd Ewropeaidd nesaf, a allai fod yn newyddion da i randdeiliaid iechyd.

Mae Kyriakides yn a seicolegydd clinigol ac ymgyrchydd hirsefydlog ar ganser y fron ac Mae gan Hefyd gweithio ar faterion polisi iechyd a deddfwriaeth yn ei gwlad ei hun. Fel y mae, mae'n ymddangos nad oes unrhyw enwebai Comisiwn arall wedi mynegi diddordeb mewn cymryd drosodd y brîff iechyd yn y Berlaymont.

Mae'n ymddangos bod Cyprus yn fawr, mawr, MAWR ar iechyd. Mae dau Gyprïwr blaenorol wedi dal rôl yr UE ar ffurf Markos Kyprianou ac Androulla Vassiliou.

Tocyn (au) i reidio

Yn y cyfamser, defnyddiwr Twitter a Llywydd-ethol y Comisiwn Ursula von der Leyen yr wythnos hon wedi'i uwchlwytho llun ohoni ei hun mewn maes awyr gan ddweud ei bod ar ei ffordd i Croatia.

yn wir, mae hi'n cael wythnos brysur o deithio (a hi hefyd roedd ym Mharis a Warsaw yr wythnos diwethaf, yn ôl pob tebyg yn chwilio am gefnogaeth i'w hagenda pum mlynedd), gyda Zagreb, Madrid a Rhufain i gyd yn aros i'w chyfarch, a mae adroddiadau'n nodi y gall hi hyd yn oed cael ymweliad gan Brif Weinidog Hwngari Viktor Orbán yfory (Dydd Iau 1 Awst). Dylai hynny fod yn hwyl ...

y Visegrá fel y'i gelwird gwledydd 4, ynghyd â'r Eidal,chwarae rhan fawr wrth rwystro a von der Leyen amgen yn Frans Timmermans, a, gan diwedd yr wythnos hon, yr-arlywydd Bydd yn rhaid cyfarfod arweinwyr pedwar o'r fede pum aelod-wladwriaeth.

Mae'n ymddangos ei bod hi's yn sgipio Llundain, serch hynny, sy'n dod â ni'n braf i…

Gwyddoniaeth y DU: Yn farw neu'n fyw?

Prydain newydd Prif Weinidog Boris Johnson's Tîm Brexit wedi awgrymu y bydd gadael yr UE yn well i wyddoniaeth yn y DU.

Europhile scientistiaid gweithio ar draws la Manche yn cardota i fod yn wahanol, gan baratoi eu hunain (a ninnau) ar gyfer llawer o “wybodaeth anghywir” ar y pwnc ar ôl yr wythnos diwethaf'S penodiment o un o hoelion wyth yr ymgyrch adael a meddyg troelli Dominic Cummings fel cynghorydd Brexit.

Pal Boris Cummings yn cael ei gredydu'n eang gyda'r slogan Vote Leave 'Cymerwch yn ôl Rheoli'a'r nonsens bysiau brwydr sydd bellach wedi'i rwbio tua £ 350 miliwn yr wythnos y GIG yn lle.

Mike Galsworthy, pwy yw cyfarwyddwr Gwyddonwyr yr UE a'r GIG yn Erbyn Brexit, siarad â Politico,Dywedodd fod ei sefydliad yn paratoi i wrthweithio dadleuon o'r fath yn y cyfnod yn arwain at 31 Hydref.

Mae'n ymddangos: “Mae Cummings yn ffan mawr o wyddoniaeth, yn enwedig o ran data," yn ôl Galsworthy,gan ychwanegu bod y cyntaf dod â gwyddonwyr i'w dîm i redeg a “Data da-ymgyrch ddadansoddeg" ar gyfer y refferendwm.

"Yn anffodus, fe's lladd y peth y mae'n ei garu oherwydd ei fod mor obsesiwn â Brexit," Meddai Galsworthy, gan ychwanegu: “Rwy'n credu eu bod yn cydnabod y difrod y mae Brexit yn ei wneud iddo UK gwyddoniaeth."

Esboniodd Galsworthy hynny Mae gwyddonwyr ar gyfer yr UE wedi sefydlu a "uned cudd-wybodaeth cyfryngau cymdeithasol"Ac yn arbenigwr ar ddadlau'r achos dros gydweithio â Ewrop ar ymchwil, cyllid, rheoleiddio gwyddoniaeth, mewnfudo agored, teithio heb fisa, rhannu data a mwy.

Yn y cyfamser, mae'r BMA wedi bod yn bwrw ymlaen â'r ddeddf, gyda docs ac ymchwilwyr tynnu sylw eu blaenoriaethau ar gyfer y premier newydd.

Cgwallt Cymdeithas Feddygol Prydain's Cyngor, Chaand Nagpaul, wedi galw ar Johnson i fath allan meddygon' treth pensiwn, sydd ar hyn o bryd yn cosbi meddygon teulu os ydyn nhw'n gweithio oriau llawn.

Mae newidiadau diweddar wedi peri iddynt hacio i ffwrdd yn eu oriau neu hyd yn oed yn dewis ymddeol yn gynnar, sydd prin yn helpu amseroedd aros hir i gleifion.

Ar ben hyn, mae Nagpaul wedi galw am bleidlais genedlaethol ar y fargen Brexit olaf, gyda y BMA"dychryn wrth obeithio na-deal Brexit ”ar ôl rhybuddio dro ar ôl tro bod "gallai canlyniad o'r fath arwain at ganlyniadau trychinebus ar draws y GIG".

Ac Ymddiriedolaeth Wellcomecadeirydd, Eliza Manningham-Buller, wedi ysgrifennu at Rif Deg gan groesawu ei addewid i gynyddu cyllid Ymchwil a Datblygu, ond ar yr un pryd galw am a "polisi mewnfudo llawer mwy croesawgar," i ddenu'r gorau talent gofal iechyd i Brydain.

Mae'n debyg y bydd ei angen arno wrth inni glywed bod y prif weinidog cynllunio buddsoddiad newydd yn y GogleddHS a gofal cymdeithasol, gan ddefnyddio arian gan y cyn Ganghellor Philip Hammond's ystafell ariannol ariannol fel y'i gelwir.Gwario ychydig ar staffio efallai? Dim ond yn dweud…

Ac yn olaf ...

Mewn newyddion a fydd yn syfrdanu neb o gwbl, Cambridge Analytica, yr nawr-enwog cwmni dadansoddeg data, gwaithed ar gyfer ymgyrch Leave.EU ac UKIP cyn refferendwm Brexit 2016,the Dysgodd Tŷ’r Cyffredin yn ddiweddar.

Mae'r wybodaeth yn gwrth-ddweud yn llwyr rgwadiadau epeated gan Leave.EU ac UKIP eu bod yn defnyddio'r cwmni i dargedu pleidleiswyr dros Brexit. Tut tut!

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli, UK

Sylwadau ar gau.