Mae #JunckerPlan yn cefnogi benthyciad EIB € 50 miliwn ar gyfer busnes #CircularEconomy yn yr Iseldiroedd

| Gorffennaf 31, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn benthyca € 50 miliwn i'r cwmni o'r Iseldiroedd, Boels Rental, i gaffael cerbydau, peiriannau ac offer cysylltiedig newydd ar gyfer ei weithgareddau rhentu a phrydlesu. Gwarantir y benthyciad gan Gronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, sy'n caniatáu i Grŵp EIB fuddsoddi mewn gweithrediadau risg uwch ac yn aml yn uwch.

Trwy fod mwy o beiriannau angenrheidiol ar gael, mae Boels yn cefnogi model busnes cylchol lle nad yw'r peiriannau hyn yn cael eu prynu mwyach, ond yn cael eu prydlesu neu eu rhentu. Dywedodd Karmenu Vella, Comisiynydd yr Amgylchedd, Materion Morwrol a Physgodfeydd: “Rwy’n falch bod Cynllun Juncker yn cefnogi busnes teuluol yn yr Iseldiroedd sy’n hyrwyddo model yr economi gylchol. Mae'r diwydiant rhentu a phrydlesu yn cynnig dewis arall credadwy yn lle prynu'n llwyr, sydd o fudd i ddefnyddwyr a'r amgylchedd. Rwy’n annog mwy o gwmnïau sydd â modelau busnes gwyrdd i wneud cais i’r EIB am gyllid. ”

Mae datganiad i'r wasg ar gael yma . Ym mis Gorffennaf 2019, mae Cynllun Juncker wedi defnyddio € 424 biliwn o fuddsoddiad ychwanegol, gan gynnwys € 11.8bn yn yr Iseldiroedd. Ar hyn o bryd mae'r Cynllun yn cefnogi busnesau bach a chanolig 967,000 ledled Ewrop.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, economi Cylchlythyr, EU, Banc Buddsoddi Ewrop, Holland, Yr Iseldiroedd, Gwastraff

Sylwadau ar gau.