#EuropeanHealthInsuranceCard - Eich cadw'n ddiogel dramor

| Awst 1, 2019

Oherwydd nad ydych chi'n dewis ble rydych chi'n mynd yn sâl neu pan fyddwch yn sâl, yn osgoi annisgwyl a gofynnwch i'ch Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd gael ei gwmpasu ledled yr UE.

Rydych chi wedi prynu tocynnau, archebu'r gwesty braf hwnnw gan y môr, mae'ch cymydog wedi cytuno i ofalu am eich cath - mae popeth yn barod ar gyfer y gwyliau hir-ddisgwyliedig hwnnw. Ond aros, a ydych chi'n anghofio rhywbeth? Gofynnwch am eich Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd; rhag ofn bod rhywbeth yn mynd o'i le.

Beth yw Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewrop?

Cerdyn rhad ac am ddim sy'n rhoi mynediad i chi i ofal iechyd angenrheidiol a ddarperir yn y wladwriaeth yn ystod cyfnod dros dro ym mhob gwlad yr UE yn ogystal ag yn Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy a'r Swistir, o dan yr un amodau ac ar yr un gost - am ddim mewn rhai gwledydd, ond nid pawb - fel pobl sydd wedi'u hyswirio yn y wlad honno.

Mae cardiau'n cael eu cyhoeddi gan eich darparwr yswiriant iechyd cenedlaethol.

Beth yw ystyr NAD y cerdyn hwn?

Mae'r cerdyn yn cwmpasu gofal meddygol yn unig sy'n dod yn angenrheidiol yn ystod arhosiad mewn gwlad arall yn yr UE. Nid yw'n cwmpasu costau os ydych chi'n teithio'n benodol i geisio triniaeth feddygol, ac nid yw'n wahanol i yswiriant teithio ac nid yw'n cwmpasu unrhyw ofal iechyd neu gostau preifat fel hedfan ddychwelyd i'ch gwlad gartref neu eiddo sydd wedi'i golli / wedi'i ddwyn.

Darllenwch drosolwg yn egluro sut mae'r UE yn gwella iechyd y cyhoedd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Iechyd

Sylwadau ar gau.