#Portugal #Socialists yn arwain arolwg etholiad, ond ni fyddent yn ennill mwyafrif

| Awst 1, 2019

Mae Sosialwyr dyfarniad Portiwgal yn parhau i fod yn ffefrynnau i ennill etholiad seneddol ym mis Hydref ond byddant yn methu â bachu mwyafrif llwyr, yn ôl arolwg barn newydd, yn ysgrifennu Catarina Demony.

Prif Weinidog Antonio Costa (llun) gwelwyd Sosialwyr canol-chwith yn ennill 35.5% o’r bleidlais, yn ôl yr arolwg gan Multidados ar gyfer sianel deledu TVI a gyhoeddwyd nos Fawrth.

Roedd hynny'n is nag arolwg gan bollwr arall Pitagorica yr wythnos diwethaf, a roddodd y Sosialwyr ar 43.2%, yr uchaf mewn unrhyw arolwg diweddar ac yn agos at fwyafrif absoliwt.

Gwelwyd prif wrthblaid Costa, y Democratiaid Cymdeithasol, yn cymryd 20.3% o’r bleidlais, yn ôl Multidados. Rhoddodd arolwg Pitagorica yr wythnos diwethaf gefnogaeth 21.6% iddynt.

Roedd y Democratiaid Cymdeithasol a'u cynghreiriaid traddodiadol o'r ddwy blaid geidwadol CDS-PP wedi llywodraethu gyda'i gilydd cyn yr etholiad diwethaf yn 2015, gan lywyddu dros gyfnod o lymder caled y bu'n rhaid iddynt ei osod o dan gymorth rhyngwladol.

Mae cyfuniad y Sosialwyr o ddisgyblaeth ariannol â thwf economaidd wedi ennill canmoliaeth gan Frwsel ac asiantaethau graddio. Mae twf wedi arafu rhywfaint ers 2017, ond mae disgwyl iddo o hyd orbwyso cyfartaledd parth yr ewro.

Pôl Multidados oedd y cyntaf iddo gael ei gynnal cyn etholiad mis Hydref ac ni ddarparodd unrhyw gymariaethau ei hun.

O dan system gynrychiolaeth gyfrannol Portiwgal, mae mwyafrif absoliwt yn gyraeddadwy gyda 42% i 45% o'r bleidlais.

Gallai rheol fwyafrif i'r Sosialwyr helpu'r llywodraeth i gynnal polisïau i gydbwyso'r gyllideb a denu mwy o fuddsoddiad tramor.

Ond gyda 35.5% o’r bleidlais, byddai’r Sosialwyr yn brin o fwyafrif yn y senedd, gan olygu y byddai angen cefnogaeth plaid arall arnyn nhw i ffurfio llywodraeth.

Pan ddaeth y Sosialwyr i rym yn 2015, fe wnaethant ennill cefnogaeth seneddol dwy blaid asgell chwith, y Bloc Chwith a'r Comiwnyddion. Gwelodd y partïon hyn gefnogaeth yn 14.7% a 5.6% yn y drefn honno ym mhôl piniwn Multidados, o gymharu â 9.2% a 6.8% yn arolwg Pitagorica yr wythnos diwethaf.

Mae gwneuthurwr brenin newydd posib wedi dod i'r amlwg fel y blaid Pobl-Anifeiliaid-Natur (PAN), a fyddai, yn ôl yr arolwg barn, yn bachu 7.9% o'r pleidleisiau ym mis Hydref. Yn ddiweddar, enillodd PAN sedd yn Senedd Ewrop.

Gwnaeth y llygryddion arolwg o bobl 800 rhwng Gorffennaf 18 a 28, gydag ymyl gwall o 3.5%.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Portiwgal

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith