Mae #LiberalDemocrats Pro-EU yn ennill sedd seneddol mewn ergyd i Johnson

| Awst 2, 2019

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Prydain o blaid yr Undeb Ewropeaidd wedi ennill sedd seneddol gan y Ceidwadwyr llywodraethol, ergyd i’r Prif Weinidog Boris Johnson yn ei brawf etholiadol cyntaf ers iddo gymryd ei swydd, yn ysgrifennu Rebecca Naden.

Mae'r golled yn lleihau mwyafrif gwaith Johnson yn y senedd i ddim ond un cyn y disgwyliad disgwyliedig gyda deddfwyr yn yr hydref dros ei gynllun i fynd â Phrydain allan o'r Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref heb gytundeb ymadael os oes angen.

Mae llywodraeth Johnson eisoes yn dibynnu ar gefnogaeth plaid fach yng Ngogledd Iwerddon i’w mwyafrif wafer-denau, gyda dim ond llond llaw o wrthryfelwyr yn ei Geidwadwyr ei hun sydd eu hangen i golli pleidleisiau allweddol.

Enillodd y Democratiaid Rhyddfrydol sedd Cymru yn Aberhonddu a Sir Faesyfed gyda mwyafrif o bleidleisiau 1,425.

“Mae mwyafrif crebachol Boris Johnson yn ei gwneud yn glir nad oes ganddo fandad i’n damwain allan o’r UE,” meddai arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Jo Swinson, y mae gan ei blaid bellach seddi 13 yn y senedd, mewn datganiad yn dilyn y canlyniad yn gynnar ddydd Gwener.

“Byddaf yn gwneud beth bynnag sydd ei angen i atal Brexit a chynnig gweledigaeth gadarnhaol, amgen… Bellach mae gennym un AS arall (Aelod Seneddol) a fydd yn pleidleisio yn erbyn Brexit yn y senedd.”

Pleidleisiodd Cymru, ac ardal Aberhonddu, i adael yr UE yn refferendwm Brexit 2016, ond mae hefyd yn rhanbarth lle mae defaid yn fwy na phobl a lle mae'r gobaith y bydd tariffau serth yr UE yn cael eu slapio ar allforion cig oen Cymru mewn Brexit dim bargen wedi ysgogi. pryder eang ymysg ffermwyr.

Sbardunwyd pleidlais Aberhonddu pan gafodd deddfwr y Ceidwadwyr Chris Davies ei orseddu gan ddeiseb etholwyr ar ôl ei gael yn euog o ffugio treuliau. Enillodd ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol Jane Dodds gyda phleidleisiau 13,826.

Daeth Davies, a redodd eto dros y Ceidwadwyr, yn ail gyda phleidleisiau 12,401. Daeth y Blaid Brexit yn drydydd gyda phleidleisiau 3,331, tra bod prif Blaid Lafur yr wrthblaid yn bedwerydd ar bleidleisiau 1,680.

Yn flaenorol roedd y Democratiaid Rhyddfrydol wedi dal y sedd o 1997 tan 2015, pan gafodd ei hennill gan Davies. Yn etholiad snap 2017 daliodd y sedd gyda mwyafrif o ychydig dros bleidleisiau 8,000.

Mae Johnson, a ddaeth yn ei swydd yr wythnos diwethaf, wedi dweud nad yw’n bwriadu cynnal etholiad cyn i Brydain adael yr UE ond y gallai gael ei orfodi pe bai deddfwyr yn ceisio ei rwystro rhag gadael allanfa dim bargen trwy ddymchwel y llywodraeth mewn pleidlais o ddiffyg hyder.

Byddai'r canlyniad yn Aberhonddu, lle byddai'r bleidlais gyfun dros bleidiau pro-leave yn fwy na pro-aros, yn debygol o ychwanegu at alwadau am gynghrair bosibl gan y Blaid Geidwadol-Brexit mewn unrhyw etholiad sydd ar ddod.

Cytunodd pleidiau Pro-UE, gan gynnwys y Gwyrddion a Phlaid Cymru, i beidio â sefyll yn etholiad Aberhonddu ddydd Iau (1 Awst) i hybu siawns y Democratiaid Rhyddfrydol trwy ganolbwyntio cefnogaeth pleidleiswyr 'Aros' y tu ôl i un ymgeisydd.

Dim ond ym mis Ebrill y lansiwyd Plaid Brexit, dan arweiniad yr ymgyrchydd amlwg yn Brexit, Nigel Farage, gan farchogaeth ton o ddicter dros fethiant y llywodraeth i gyflawni Brexit i ysgubo i fuddugoliaeth yn etholiad Senedd Ewropeaidd y Deyrnas Unedig ym mis Mai.

“Os yw’r Blaid Brexit yn hongian o gwmpas ac nad yw’r Blaid Geidwadol yn delio â nhw yn effeithiol, hy os nad ydym yn dangos arwyddion ein bod yn gadael Ewrop erbyn diwedd mis Hydref, yna gallai hynny gael rhai ôl-effeithiau ar gyfer ein pleidlais mewn gwirionedd. dim ond mewn seddi fel hyn ond ledled y DU, ”meddai Nick Ramsay, aelod Ceidwadol o Gynulliad Cymru wrth Sky News.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Erthygl Sylw, Llafur, Democratiaid Rhyddfrydol, UK

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith