#SecurityUnion - Dod i rym o reolau llymach ar gyfer ffrwydron ac ymladd yn erbyn cyllido #Terrorism

| Awst 2, 2019

Mae rheolau Ewropeaidd llymach ar ragflaenwyr ffrwydrol wedi dod i rym. Byddant yn helpu i atal gweithredoedd terfysgol trwy gyfyngu mynediad i sylweddau peryglus wrth gryfhau mesurau diogelwch a rheolaethau ar gyfer gwerthu cemegolion peryglus y gellir eu dargyfeirio ar gyfer cynhyrchu ffrwydron byrfyfyr.

Bydd y mesurau newydd yn gwahardd sylweddau newydd, yn cysoni'r rheolau ar gyfer prynu ar-lein ac all-lein, yn cyfyngu mynediad i'r cyhoedd trwy drwydded i gael rhagflaenwyr penodol yn unig sy'n ddarostyngedig i gyfyngiadau, ac i ganiatáu gwell rheoleiddio. rhannu gwybodaeth rhwng cwmnïau ac awdurdodau cenedlaethol. Hefyd heddiw, daw rheolau newydd sy'n hwyluso mynediad trawsffiniol gorfodaeth cyfraith ac awdurdodau barnwrol i wybodaeth ariannol yn ystod ymchwiliadau troseddol i rym.

Mae'r mesurau newydd yn cynnwys rhoi mynediad uniongyrchol i awdurdodau bancio, canolfannau adfer asedau ac awdurdodau gwrth-lygredd at wybodaeth fancio sydd wedi'i chynnwys mewn cofrestrau cyfrifon banc cenedlaethol canolog. Byddant hefyd yn sicrhau mwy o gydweithrediad rhwng gwasanaethau cenedlaethol, Europol ac unedau cudd-wybodaeth ariannol, gan sicrhau mesurau diogelwch gweithdrefnol a diogelu data ar yr un pryd, yn unol â'r Siarter Hawliau Sylfaenol.

Bellach mae gan aelod-wladwriaethau fisoedd 18 i weithredu'r rheolau newydd ar fynediad at ragflaenwyr ffrwydron a dwy flynedd i'r rheini sy'n ymwneud ag adrodd ariannol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd ar gael iddynt i roi'r cymorth angenrheidiol iddynt.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Radicalization, diogelwch, Terfysgaeth

Sylwadau ar gau.