Mae #JunckerPlan yn cefnogi € 385 miliwn mewn cyllid #EIB ar gyfer ffermydd gwynt newydd 21 yn Sbaen

| Awst 5, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn darparu € 385 miliwn mewn cyllid i'r cwmni ynni gwynt Alfanar i gefnogi ei gynlluniau i adeiladu ffermydd gwynt newydd 21 mewn chwe rhanbarth ymreolaethol yn Sbaen. Gwarantir y cyllid gan Gronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, sy'n caniatáu i Grŵp EIB fuddsoddi mewn gweithrediadau risg uwch ac yn aml yn uwch. Bydd y ffermydd gwynt newydd yn cynhyrchu 1,491 GWh o ynni'r flwyddyn, sy'n gyfwerth â defnyddio cartrefi 360,000.

Dywedodd y Comisiynydd Ynni Hinsawdd ac Ynni Arias Cañete: “Mae'r Comisiwn yn falch o gefnogi'r prosiect ynni adnewyddadwy pwysig hwn yn Sbaen, a ariennir o dan Gynllun Juncker. Mae gan Sbaen y potensial i ddod yn arweinydd ym maes ynni adnewyddadwy, gan greu swyddi cynaliadwy, tymor hir. Mae'r ynni glân a gynhyrchir gan y ffermydd gwynt newydd 21 hyn mewn chwe rhanbarth ymreolaethol yn cyfateb i ddefnydd ynni cartrefi 360,000, sy'n gam sylweddol i'r cyfeiriad cywir. "

Mae datganiad i'r wasg ar gael yma . Ym mis Gorffennaf 2019, mae Cynllun Juncker wedi defnyddio € 424 biliwn o fuddsoddiad ychwanegol, gan gynnwys € 44.8bn yn Sbaen. Ar hyn o bryd mae'r Cynllun yn cefnogi busnesau bach a chanolig 967,000 ledled Ewrop.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Banc Buddsoddi Ewrop, Sbaen

Sylwadau ar gau.