#EUFacilityForRefugees yn #Turkey - € 127 miliwn ar gyfer rhaglen ddyngarol fwyaf erioed yr UE

| Awst 7, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 127 miliwn ychwanegol i sicrhau parhad y rhaglen Net Diogelwch Cymdeithasol Brys o dan Gyfleuster yr UE ar gyfer ffoaduriaid yn Nhwrci. Mae'r cyllid newydd hwn yn dod â chyfanswm cyfraniad yr UE i'r prosiect i € 1.125 biliwn.

Dywedodd y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides: “Mae’r UE yn cynnal ei ymrwymiadau i Dwrci a’r ffoaduriaid mwyaf agored i niwed. Bydd ein cyllid newydd yn caniatáu inni gyrraedd mwy na 1.6 miliwn o ffoaduriaid, gan eu helpu i fyw mewn urddas yn Nhwrci. Mae ein rhaglen cymorth ariannol yn stori lwyddiannus o arloesi mewn cymorth dyngarol ac mae wedi rhoi cyfle i lawer o deuluoedd adeiladu dyfodol diogel ar ôl ffoi o’r rhyfel yn Syria. ”

Mae'r rhaglen yn rhoi cymorth ariannol misol i ffoaduriaid trwy gerdyn debyd arbennig y gellir ei ddefnyddio yn Nhwrci yn unig ac y mae ei ddefnydd yn cael ei fonitro'n llym. Mae'n helpu ffoaduriaid i integreiddio i'r economi leol a chymdeithas trwy brynu anghenion sylfaenol eu hunain fel bwyd a rhent.

Mae datganiad i'r wasg ar gael yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Agenda Ewropeaidd ar Ymfudo, Y Comisiwn Ewropeaidd, Erthygl Sylw, Frontex, Mewnfudo, Ffoaduriaid, Twrci

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith