#Mae'r llywodraeth yn ennill pleidlais hyder ar archddyfarniad sy'n targedu #MigrantRescueShips

| Awst 7, 2019

Enillodd llywodraeth yr Eidal ddydd Llun (5 Awst) bleidlais hyder yn y Senedd ar archddyfarniad yn targedu elusennau sy'n gweithredu llongau achub mudol, mewn buddugoliaeth i'r Gweinidog Mewnol Matteo Salvini (Yn y llun) a'i blaid asgell dde eithafol, yn ysgrifennu Gavin Jones.

Mae llywodraeth y Gynghrair a’r Mudiad 5-Star gwrth-sefydlu wedi cael ei bywiogi gan ymryson mewnol yn ystod yr wythnosau diwethaf ond enillodd y bleidlais gan 160 i 57. Byddai wedi gorfod ymddiswyddo pe bai wedi colli'r cynnig.

Mae'r archddyfarniad a luniwyd gan Salvini, sydd hefyd yn gwasanaethu fel dirprwy brif weinidog, yn cadarnhau cosbau ar longau elusennol sy'n ceisio dod ag ymfudwyr a achubwyd ym Môr y Canoldir i'r Eidal.

Roedd yr archddyfarniad eisoes wedi cael ei basio gan y tŷ isaf ac felly bellach mae'n dod yn gyfraith cwpl o ddiwrnodau cyn i'r senedd gau ddydd Mercher ar gyfer toriad yr haf.

Mae rhai gwleidyddion 5-Star wedi mynegi amheuon ynghylch yr archddyfarniad, ac ni wnaeth rhai o’i seneddwyr ei gefnogi yn y bleidlais ddydd Llun.

Cafodd eu diffyg eu digolledu gan y ffaith na chymerodd y gwrthblaid dde-dde Forza Italia ran yn y bleidlais, gan ddweud eu bod yn cytuno â nodau'r archddyfarniad.

Mae llywodraethau’r Eidal yn aml yn defnyddio pleidleisiau hyder fel ffordd o gyflymu deddfwriaeth drwy’r senedd, torri dadl ac ysgubo gwelliannau’r wrthblaid i ffwrdd.

Mae'r archddyfarniad yn codi'r dirwyon uchaf ar gyfer llongau sy'n mynd i ddyfroedd yr Eidal heb awdurdodiad i € 1 miliwn ($ 1.12m) o € 50,000 blaenorol. Mae hefyd yn darparu ar gyfer arestio capteiniaid sy'n anwybyddu gorchmynion i gadw draw ac yn galw ar awdurdodau morwrol i gipio eu cychod yn awtomatig.

Mae Salvini wedi gwrthdaro dro ar ôl tro â grwpiau dyngarol sy'n codi ymfudwyr oddi ar arfordir Libya gyda'r nod o'u dwyn i'r Eidal, gan eu hatal rhag docio nes bod gwledydd eraill yr UE yn cytuno i gymryd y rhan fwyaf ohonynt.

Ym mis Mehefin, atafaelwyd y llong Almaenig Sea-Watch, gyda Carola Rackete yn gapten arni, pan aeth i mewn i borthladd Lampedusa heb ganiatâd. Yn ddiweddarach rhyddhawyd Rackete rhag arestio tŷ, gan annog Salvini i wadu’r barnwr a gyhoeddodd y dyfarniad.

Mae poblogrwydd Salvini wedi esgyn ar gefn ei safle digyfaddawd, gwrth-ymfudol.

Fe wnaeth arolwg barn gan asiantaeth Winpoll a gyhoeddwyd ddydd Gwener mewn mwyn busnes Il Sole 24 bob dydd roi cefnogaeth i’r Gynghrair ar 39%, gan ei gwneud yn hawdd plaid fwyaf poblogaidd y wlad gyda mwy na dwbl ei chyfran o’r bleidlais yn etholiad seneddol y llynedd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Erthygl Sylw, Yr Eidal

Sylwadau ar gau.