#Europol - 40 wedi'i arestio yn Sbaen a Ffrainc am ddwyn a masnachu cerbydau rhyngwladol

| Awst 8, 2019

Mae Europol wedi cefnogi Gwarchodlu Sifil Sbaen a Gendarmerie Nationale o Ffrainc i ddatgymalu grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â dwyn cerbydau. Arestiwyd unigolion 40 mewn cysylltiad â'r achos hwn (32 yn Sbaen, wyth yn Ffrainc) ac adferwyd cerbydau wedi'u dwyn 118, a byddai eu gwerthu wedi dod drosodd € 4,500,000 i'r sefydliad troseddol hwn.

Cynhaliwyd sawl chwiliad tŷ yn rhanbarth Madrid (Sbaen). Darganfuwyd ac atafaelwyd sylweddau cemegol ac offer proffesiynol a ddefnyddir i drin platiau trwydded, rhifau siasi a dogfennau ffug, ynghyd â cheir wedi'u dwyn yn barod i'w hallforio dramor.

Wedi'i gychwyn ym mis Ionawr 2018 gan awdurdodau Sbaen, datgelodd yr ymchwiliad fod y grŵp trosedd hwn wedi bod yn dwyn dogfennau cerbyd gwreiddiol a cherbydau o'r un brand â'r rhai a grybwyllir yn y dogfennau. Wedi hynny, fe wnaethant ffugio rhifau adnabod y cerbydau, cynhyrchu platiau trwydded ffug yn cynnwys gwybodaeth ddilys a gwerthu'r cerbydau hyn i werthwyr ceir Sbaenaidd a Ffrengig yn ogystal ag ar-lein. Roedd y pris gofyn am y cerbydau a gafodd eu dwyn bob amser ychydig yn is na phris y farchnad er mwyn sicrhau gwerthiant cyflym.

Trwy gydol yr ymchwiliad, hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth, cynnal a chymryd rhan mewn nifer o gyfarfodydd gweithredol a darparu cefnogaeth ddadansoddol i'r ymchwilwyr. Defnyddiwyd arbenigwr troseddau eiddo Europol i Ffrainc ar gyfer y diwrnod gweithredu yn gynharach ym mis Mehefin i ddarparu dadansoddiad cudd-wybodaeth yn y fan a'r lle a chefnogaeth fforensig.

Mae'r dystiolaeth a gasglwyd yn ystod y dyddiau gweithredu yn Ffrainc a Sbaen bellach yn cael ei dadansoddi i adfer cerbydau ychwanegol a gafodd eu dwyn gan y gang troseddau cyfundrefnol hwn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Trosedd, EU, france, Sbaen

Sylwadau ar gau.