De Affrica - partneriaid #SAP gyda #DiscoveryHealth i ddigideiddio busnesau yswiriant iechyd

| Awst 8, 2019

Mae SAP a Discovery Health, gweinyddwr yswiriant meddygol De Affrica, yn partneru i gyfuno mewnwelediadau, yswiriant a chynhyrchion gofal iechyd sy'n cael eu gyrru gan ddata gyda llwyfan ymgysylltu sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i alluogi busnesau yswiriant iechyd i drawsnewid yn fentrau gofal iechyd deallus.

Nod y bartneriaeth yw cyfuno profiad diwydiant Discovery Health a llwyfan systemau gofal iechyd gorau yn y dosbarth ag arbenigedd meddalwedd blaenllaw SAP i arwain at ddatrysiad yswiriant iechyd unigryw, blaengar, hollgynhwysol.

Gyda chwyddiant cynyddol a digideiddio iechyd, mae yswirwyr iechyd yn edrych i drawsnewid eu systemau a'u gweithrediadau i wireddu buddion llwyfannau digidol a dadansoddeg a gwella profiadau defnyddwyr. Mae yswirwyr iechyd yn chwilio am ffyrdd newydd o dorri costau, gwella cwsmer-ganolog a datblygu cynhyrchion mwy arloesol. Mae SAP yn cydweithredu â Discovery Health i ddarparu datrysiad ar gyfer yr anghenion hyn.

“Mae'r bartneriaeth hon â SAP yn cyfuno'r gorau o'n harbenigedd a'n profiad wrth adeiladu busnes yswiriant iechyd o'r radd flaenaf gyda'r dechnoleg a'r systemau i'w wneud yn raddadwy,” meddai Prif Swyddog Gweithredol Discovery Health, Dr. Jonathan Broomberg. “Trwy’r platfform newydd hwn, rydym yn gweld cyfle sylweddol i fabwysiadu ein model gwerth a rennir yn eang: gellir lleihau costau yswiriwr tra bod arloesedd yn ffynnu, gan ddarparu taith gofal iechyd fwy personol i ddeiliaid polisi a gwell canlyniadau gofal iechyd. Yn y pen draw, gall cymdeithas elwa o system gofal iechyd well a chymunedau iachach. ”

Gan gyfuno dull yswiriant gwerth a rennir Discovery ac arbenigedd yswiriant iechyd â galluoedd SAP S / 4HANA, bydd yr arlwy newydd yn darparu platfform cwbl integredig, wedi'i yrru gan ddata. Bydd elfennau craidd y platfform yn cynnwys haen ddata gyfoethog, cynnig yswiriant gorau yn y dosbarth (gan gynnwys rheoli budd-daliadau, prosesu hawliadau a gweinyddu polisi, rheoli clefydau, cydgysylltu gofal, ac elfennau gofal iechyd a lles wedi'u teilwra ar gyfer y defnyddiwr), ac omnichannel ymgysylltu â chwsmeriaid i roi defnyddwyr wrth galon y platfform.

Gyda'r dechnoleg hon, nod SAP a Discovery Health yw chwyldroi'r diwydiant yswiriant iechyd a gwella ansawdd gofal iechyd ledled y byd yn y pen draw.

www.sap.com

www.discovery.co.za

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, EU, byd

Sylwadau ar gau.