Mae #CarltonJamesGroup yn buddsoddi $ 1.3 miliwn yn #i2Media, grŵp rheoli cyfryngau

| Awst 9, 2019

Cyfarwyddwr i2Media a pherchennog Diffoddwyr yn Unig cylchgrawn Rob Hewitt (chwith), digrifwr ac entrepreneur Nicole Arbor a Phrif Swyddog Gweithredol Carlton James a Buddsoddwr i2Media Simon Calton Ymddangosodd yng Ngwobrau Crefft Ymladd Cymysg y Byd Fighters Only

Grŵp Carlton James, mae grŵp buddsoddi preifat sy'n arbenigo mewn portffolios amrywiol ar draws gwahanol ddosbarthiadau asedau byd-eang gan gynnwys ecwiti, masnachu FX ac eiddo tiriog, yn falch o gyhoeddi ei fuddsoddiad dyled ac ecwiti i i2Media, grŵp rheoli cyfryngau sy'n arbenigo mewn Crefft Ymladd Cymysg (MMA), ac Iechyd. a Fitness media, a'i gyfarwyddwr, Robert Hewitt.

Mae i2Media Group wedi ymestyn ei weithgareddau o gyhoeddwr cylchgrawn rhyngwladol sy'n dosbarthu ledled y DU, yr UD a thramor, i ddod yn gynhyrchydd digwyddiadau byw ac yn gyhoeddwr digidol gwefannau, cyfryngau cymdeithasol a chymwysiadau. Mae hefyd wedi sefydlu asiantaethau marchnata cynnwys a digidol trydydd parti sy'n darparu gwasanaethau marchnata ar gyfer portffolio cynyddol o gleientiaid.

Gyda chymorth a chefnogaeth Carlton James, mae i2Media yn ceisio ehangu eu tîm presennol cyn mynd i mewn i farchnadoedd newydd, gan gynnwys India, Affrica a'r Dwyrain Canol i ennill cyrhaeddiad mwy byd-eang. Daw’r ehangiad hwn ar adeg pan, yn ôl Nielsen Sports, mae 451 miliwn o bobl â diddordeb mewn MMA, gyda 85% yn dod y tu allan i’r Unol Daleithiau. Yn 2018, roedd refeniw UFC ar frig $ 700 miliwn, ac mae bellach werth $ 7 biliwn ar ôl ei gontract teledu $ 1.5bn diweddar gydag ESPN.

“Mae dau brif reswm rwy’n credu yn i2Media a’u offrymau: eu ffocws ar y diwydiant a’u harweinyddiaeth,” meddai Simon Calton, Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Carlton James. “Maent wedi ymwreiddio’n ddwfn yn y diwydiant twf uchel, gwerth miliynau o ddoleri, sef Crefft Ymladd Cymysg sy’n parhau i skyrocket o ran poblogrwydd a refeniw. Mae Rob Hewitt wedi dangos ymroddiad llwyr i i2Media, ac mae ei safle amlwg yn y diwydiant yn gosod y Cwmni yn dda am flynyddoedd i ddod. Rydym yn falch iawn o ychwanegu i2Media at ein portffolio cyffrous o gwmnïau ac edrychwn ymlaen at wylio twf y Cwmni. ”

Mae Grŵp i2Media yn cynnal ystod o fertigau:
• Mae i2Media hefyd yn cyhoeddi'r cylchgrawn Crefft Ymladd Cymysg mwyaf yn y byd, Diffoddwyr yn Unig cylchgrawn.
• Mae Fighters Only Inc. yn gweithredu Gwobrau MMA Fighters Only World, y seremoni wobrwyo fwyaf sy'n dathlu cyflawniadau MMA, ac a ystyriwyd yn eang yn Oscars y byd Crefft Ymladd Cymysg. o Gwelwyd naw miliwn o bobl ar seremoni 10th yn 2018 ar FOX Sports. o Darlledwyd seremoni 11th yn fyw ar ESPN + ar 3rd Gorffennaf 2019 ac ers hynny mae wedi ymddangos ar Ddarllediad Primetime ar draws Rhwydwaith Chwaraeon CBS. Am fis yn dilyn Gwobrau MMA Fighters Only World, bydd NBC Sports a'r rhwydwaith cebl sy'n tyfu gyflymaf BE Sports yn darlledu'r canlyniadau.
• Mae i2Media Ltd yn gyhoeddwr y cylchgronau Iechyd a Ffitrwydd; HYFFORDDIANT a HYFFORDDIANT iddi.
• Mae i2Digital Ltd (i2Digital) yn gweithredu pum gwefan y Grŵp: TRAIN; HYFFORDDIANT iddi; Diffoddwyr yn Unig; Macros; a 3XSport.
• Sefydlwyd i2Content i ddarparu cyfleusterau marchnata cynnwys trydydd parti i gleientiaid sy'n dymuno pweru eu cyfleusterau digidol, cymdeithasol ac e-fasnach gyda chynnwys deniadol, wedi'i optimeiddio'n llawn ac o ansawdd uchel heb gost cyflogi arbenigedd uniongyrchol.
• Mae i2e-comms yn ymestyn y darpariaethau cynnwys trwy helpu cleientiaid i adeiladu llwyfannau digidol i ddefnyddio eu gwefannau, tudalennau glanio a siopau ar-lein ohonynt.

“Fel cwmni bach yn y DU sy’n dyrnu uwchlaw ei bwysau o ran ei frandiau a’i gynhyrchion, rydym yn gyffrous i ehangu ein tîm a’n model busnes unigryw i mewn i Diriogaethau Rhyngwladol newydd pellach gyda chymorth a chefnogaeth Grŵp Carlton James. Mae eu hymrwymiad i ni a’u meddylfryd partneriaeth ragweithiol yn cyd-fynd yn uniongyrchol â diwylliant a moeseg ein cwmni, ”meddai Hewitt.

“Rydym yn bwriadu mwynhau blynyddoedd lawer o dwf a llwyddiant parhaus gyda'n gilydd yn ogystal â chyflawni tynged ein brandiau fel arweinwyr yn eu priod farchnadoedd, ledled y byd!”

Mwy o wybodaeth am i2media Group.

Ynglŷn â Grŵp Carlton James

Mae Grŵp Carlton James yn grŵp buddsoddi preifat sy'n arbenigo mewn portffolios amrywiol ar draws gwahanol ddosbarthiadau asedau byd-eang gyda phwyslais craidd ar eiddo tiriog. Dyluniwyd Cronfa Alffa Amrywiol (DAF) y cwmni i reoli risg ac arallgyfeirio dros ddosbarthiadau asedau lluosog, awdurdodaethau a marchnadoedd i gynnig strategaeth wirioneddol amrywiol a all ddilyn y farchnad a sicrhau cyfranddalwyr yn erbyn ansicrwydd y farchnad. Strwythurodd Grŵp Carlton James ei DAF i ddefnyddio ei strategaethau a'i brofiad presennol sydd yn hanesyddol wedi goresgyn materion macro-economaidd y tu hwnt i'w rheolaeth yn llwyddiannus dros gylchoedd economaidd blaenorol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU

Sylwadau ar gau.