Datganiad gan #EUHighRepresentative ar achlysur Diwrnod Rhyngwladol i Bobl Gynhenid ​​y Byd

| Awst 9, 2019

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Gynhenid ​​y Byd heddiw (9 Awst) ac ym Mlwyddyn Ryngwladol Ieithoedd Cynhenid, Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Federica Mogherini (Yn y llun), ar ran yr UE dywedodd:“Mae hyn yn ailadrodd cryf yr UE ymrwymiad i hyrwyddo ac ymladd dros ieithoedd a diwylliannau brodorol. Mae Siarter Hawliau Sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd yn nodi y bydd yr UE yn parchu amrywiaeth ddiwylliannol, grefyddol ac ieithyddol, ac yn gwahardd gwahaniaethu ar sail iaith. Dyma pam mae'r UE yn tanlinellu hawl pob plentyn cynhenid ​​i ddysgu ac ymarfer ei iaith a'i ddiwylliant ei hun. Trwy ei weithred allanol mae'r UE yn cefnogi hawliau pobl frodorol i adfywio, datblygu a throsglwyddo eu hieithoedd, eu traddodiadau llafar a'u llenyddiaethau i genedlaethau'r dyfodol. Bydd yr UE yn dilyn ei waith gydag amrywiol bartneriaid, sefydliadau rhyngwladol, llywodraethau ac, yn bwysicaf oll, yn uniongyrchol â phobl frodorol i amddiffyn ieithoedd brodorol ledled y byd a'u hawliau sylfaenol. ”Darllenwch y datganiad llawn ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.