Mae #ItalianSenate yn cefnogi cyswllt trên gyda #France, gan ehangu rhwyg y glymblaid

| Awst 9, 2019
Gwrthododd Senedd yr Eidal ddydd Mercher (7 Awst) gynnig gan un o bartïon y glymblaid oedd yn rheoli, y 5-Star Movement, i rwystro cyswllt rheilffordd alpaidd â Ffrainc, gan baratoi'r ffordd i'r prosiect hir-ymryson barhau, yn ysgrifennu Giuseppe Fonte.

Mae'r llinell a gynlluniwyd, sydd i fod i gysylltu dinas Eidalaidd Turin â Lyon yn Ffrainc, yn cynnwys twnnel 58-km (36-milltir) trwy'r Alpau. Gwrthwynebir yn ffyrnig gan 5-Star ond fe’i cefnogir gan ei bartner clymblaid, y Gynghrair asgell dde, a chan y mwyafrif o bleidiau eraill yn y senedd.

Gwrthododd tŷ uchaf y senedd gynnig 5-Star trwy bleidleisiau 181 i 110.

Mudiad Seren 5 yw'r blaid fwyaf yn y senedd ond cafodd ei drechu gan luoedd cyfun y Gynghrair a'r gwrthbleidiau o'r chwith a'r dde.

Pasiwyd cynnig dilynol gan Blaid Ddemocrataidd yr wrthblaid, o blaid y TAV, trwy bleidleisiau 180 i 109.

Dywedodd y Prif Weinidog Giuseppe Conte y mis diwethaf bod cynigion ariannol newydd gan yr Undeb Ewropeaidd a Ffrainc wedi gwneud y seilwaith, a elwir yn TAV, yn llai costus i’r Eidal, ac y byddai nawr yn costio mwy i’w rwystro na’i gwblhau.

Yna ysgrifennodd yr Eidal at yr Undeb Ewropeaidd yn addo bwrw ymlaen ag ef, yn ôl arlywydd Senedd Ewrop, David Sassoli.

Mae'r TAV, sydd wedi cael ei ddal i fyny dro ar ôl tro gan brotestiadau a thagfeydd ers iddo gael ei gynllunio gyntaf rai 30 flynyddoedd yn ôl, ymhlith llu o faterion sydd wedi rhannu'r Gynghrair a 5-Star yn ystod y misoedd diwethaf, gan fod y ddwy blaid wedi ffraeo yn ddiangen.

Dywed 5-Star fod twnelu trwy'r Alpau yn brifo'r amgylchedd ac mae'r prosiect yn wastraff arian y byddai'n well ei wario ar uwchraddio rhwydwaith trafnidiaeth bresennol yr Eidal.

Dywed y Gynghrair y bydd yn creu swyddi ac yn hyrwyddo twf, ac mae symud cludo nwyddau o'r ffordd i'r rheilffordd yn gyfeillgar i'r amgylchedd.

Dywedodd arweinydd y gynghrair, Matteo Salvini, ddydd Mawrth bod tensiynau gyda 5-Star yn golygu y gallai’r llywodraeth gwympo cyn bo hir, ac fe ddatgelodd y ddadl seneddol cyn pleidlais y Senedd y gagendor cynyddol rhwng y ddwy blaid.

Tra bod 5-Star wedi cyhuddo’r Gynghrair o ddiswyddiad trwy ffurfio bloc gyda’r wrthblaid, dywedodd y blaid ddeheuol mai 5-Star fyddai ar fai am unrhyw rwyg yn y glymblaid.

“Mae'r rhai sy'n pleidleisio na heddiw yn cymryd y cyfrifoldeb gwleidyddol am y dewisiadau a fydd yn dilyn yn ystod y dyddiau a'r misoedd nesaf,” meddai arweinydd Senedd y Gynghrair, Massimiliano Romeo, mewn bygythiad tenau i ddod â'r llywodraeth i lawr.

Gadawodd Salvini ac Arweinydd 5-Star Luigi Di Maio y Senedd ar ôl y bleidlais heb siarad â gohebwyr.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, france, Yr Eidal

Sylwadau ar gau.