Mae ansicrwydd hir yn pwyso ar ragolygon twf ardal yr ewro: #ECB

| Awst 9, 2019

Mae ansicrwydd hir yn lleddfu rhagolygon twf parth yr ewro, yn enwedig ar gyfer nwyddau a weithgynhyrchir, meddai Banc Canolog Ewrop mewn Bwletin Economaidd rheolaidd ddydd Iau (8 Awst), yn ysgrifennu Balazs Koranyi.

Mae tensiynau masnach yn uchel ac mae’r risg o Brexit dim bargen yn parhau, gan dynnu sylw at dwf gwannach ardal yr ewro yn yr ail a’r trydydd chwarter, meddai’r ECB, sy’n gyson i raddau helaeth â’i ddatganiad polisi ar ôl cyfarfod cyfradd llog mis Gorffennaf.

Y mis diwethaf addawodd yr ECB fwy o ysgogiad yn ystod y misoedd nesaf, gan roi toriad cyfradd a mwy o fondiau'n prynu'n gadarn ar y bwrdd wrth i'r rhagolygon twf ddirywio yng nghanol lledaenu ansicrwydd a dirwasgiad gweithgynhyrchu.

Yn dal i fod, mae dangosyddion data ac arolygon diweddar yn parhau i dynnu sylw at dwf cyflogaeth cadarnhaol, sy'n debygol o gefnogi incwm cartrefi a gwariant defnyddwyr, gan glustogi'r ergyd i'r bloc o fasnach wan, ychwanegodd yr ECB.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, EU, Banc Canolog Ewrop (ECB), Eurozone

Sylwadau ar gau.