Bydd #Sanchez o Sbaen yn parhau i geisio ffurfio llywodraeth tan y dyddiad cau ym mis Medi

| Awst 9, 2019
Prif weinidog dros dro Sbaen, Pedro Sanchez (Yn y llun), a fethodd â chael ei gadarnhau ddwywaith yn ei swydd y mis diwethaf, ddydd Mercher (7 Awst) y byddai'n gweithio hyd at ddyddiad cau ym mis Medi i ffurfio llywodraeth ac osgoi etholiadau newydd, yn ysgrifennu Jose Elías Rodríguez.

“Nid wyf wedi colli gobaith, nid wyf yn taflu’r tywel i mewn,” meddai Sanchez, y enillodd ei Sosialwyr y nifer fwyaf o bleidleisiau mewn etholiad ym mis Ebrill ond a syrthiodd ymhell o brin o fwyafrif, ar ôl cyfarfod â’r Brenin Felipe yn Palma de Mallorca.

Mae arolygon barn diweddar yn awgrymu y byddai’r Sosialwyr yn ennill cyfran fwy o bleidleisiau mewn ail-etholiad, ond nad oes gan Sbaenwyr fawr o awydd i fynd yn ôl i’r polau ac y byddai’n well ganddyn nhw wleidyddion ddatrys y cam cau.

“Rwy’n mynd i weithio ar hyn tan y diwrnod olaf posib, tan ddyddiad cau Medi 23,” ychwanegodd Sanchez.

Pleidleisiodd senedd dameidiog dwfn Sbaen yn erbyn penodi Sanchez, a ddaeth i rym gyntaf ym mis Mehefin y llynedd, ar ôl i drafodaethau i ffurfio llywodraeth glymblaid gydag Unidas Podemos, pellaf chwith, gwympo.

Mae Sanchez nawr yn ceisio casglu cefnogaeth gymdeithasol a gwleidyddol ar gyfer trydydd pleidlais ac mae tan fis Medi i'w gadarnhau fel prif ymgeisydd neu ymgeisydd arall. Yn methu â hynny, byddai etholiad newydd yn cael ei alw am 10 Tachwedd.

Ddydd Llun (5 Awst), awgrymodd swyddog ceidwadol Plaid y Bobl Teodoro Garcia Egea y byddai'n hwyluso creu llywodraeth newydd trwy ymatal mewn pleidlais gadarnhau arall pe bai'r Sosialwyr yn cyflwyno ymgeisydd heblaw Sanchez.

Ond roedd yn ymddangos bod Sanchez yn diystyru unrhyw symudiad o'r fath ddydd Mercher, gan ddweud y byddai'n dal i fwrw ymlaen ag ymdrechion i forthwylio bargen gyda Podemos heb gael llywodraeth glymblaid, tra hefyd yn galw am i'r dde-ganol ymatal.

Mae Podemos wedi bod yn ddiystyriol o’i gynnig diweddaraf i gael llywodraeth Sosialaidd leiaf Portiwgaleg ac yn mynnu cael rôl allweddol mewn gweinyddiaeth glymblaid.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Sbaen

Sylwadau ar gau.