#EHDS - Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd 2019: Gall Ewropeaid a thwristiaid gymryd rhan mewn dros ddigwyddiadau diwylliannol 70,000 ar draws y cyfandir

| Awst 12, 2019

Mae'r 2019 Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd (#EHDs), menter ar y cyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a Chyngor Ewrop ers 1999, gyda chefnogaeth y Rhaglen Ewrop Creadigol yn digwydd ledled Ewrop rhwng Awst a Hydref.

Thema eleni yw Celfyddydau ac Adloniant. Gan gynnwys digwyddiadau 70,000, y Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd yw'r diwylliannol cyfranogol mwyaf sy'n digwydd ar y cyfandir. Byddant yn arddangos gwerth ein treftadaeth gyffredin, gan dynnu sylw at yr angen i'w warchod ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol. Ymhlith y gweithgareddau mae, er enghraifft, gwyliau, arddangosfeydd, gweithdai crefft, cynadleddau a theithiau. O sioeau stryd i neuaddau cyngerdd, theatrau traddodiadol ac amgueddfeydd i sinema a chyfryngau cymdeithasol, bydd treftadaeth adloniant Ewrop yn chwarae allan ar lwyfannau lleol, cenedlaethol ac Ewropeaidd, i ymwelwyr a gwesteion o Ewrop a thramor. Bydd hefyd yn archwilio rôl technolegau digidol newydd mewn treftadaeth a'i chadwraeth ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics: “Mae'r Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd yn gyfle gwych i ddinasyddion Ewropeaidd gysylltu â'u treftadaeth ddiwylliannol. Maent yn elfen bwysig o'r Fframwaith Gweithredu Ewropeaidd a gyflwynais fis Rhagfyr diwethaf i sicrhau bod Blwyddyn Treftadaeth Ddiwylliannol Ewropeaidd 2018 yn cael effaith yn y tymor hir. Gan fod treftadaeth mor sylfaenol i'n cymdeithasau ac i gysylltu ein gorffennol â'n dyfodol, mae angen iddi gael ei lle wrth galon bywydau beunyddiol dinasyddion. Mae gan y Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd rôl bwysig wrth ddod ag ef yn iawn yno. ”

Mae Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd yn dod â dinasyddion ynghyd ac yn tynnu sylw at ddimensiwn Ewropeaidd treftadaeth ddiwylliannol yn Nhaleithiau llofnodol 50 y Confensiwn Diwylliannol Ewrop. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.