Mae Juncker yr UE yn dweud wrth Brydain: Dim-bargen #Brexit fydd yn eich brifo fwyaf

| Awst 12, 2019
Byddai Brexit dim bargen yn brifo Prydain yn fwy na gweddill Ewrop ni waeth faint mae llywodraeth y Prif Weinidog Boris Johnson yn esgus fel arall, gan adael Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker (Yn y llun) meddai mewn sylwadau a gyhoeddwyd ddydd Sadwrn (10 Awst), yn ysgrifennu Francois Murphy.

Mae Prydain wedi bod yn pwyso ar yr Undeb Ewropeaidd i ddiwygio telerau cytundeb tynnu Prydain yn ôl, gan ddweud y byddai’n rhaid i Frwsel gymryd cyfrifoldeb am Brexit dim bargen os nad yw’n cyfaddawdu.

Ond ar ddiwedd y dydd a fyddai’n gwneud y mwyaf o niwed i Brydain, dywedodd Juncker wrth bapur newydd rhanbarthol yn nhalaith Awstria Tyrol, lle mae’n treulio ei wyliau haf yn rheolaidd.

“Os daw i Brexit caled, nid yw hynny er budd neb, ond y Prydeinwyr fyddai ar eu colled fawr. Maen nhw'n gweithredu fel pe na bai hynny'n wir ond mae, ”meddai Juncker wrth bapur newydd Tiroler Tageszeitung.

“Rydyn ni'n hollol barod er bod rhai ym Mhrydain yn dweud nad ydyn ni wedi ein sefydlu'n dda ar gyfer 'dim bargen'. Ond nid wyf yn cymryd rhan yn y gemau bach haf hyn, ”meddai Juncker, sydd i fod i gael ei olynu gan geidwadwr yr Almaen Ursula von der Leyen unwaith y bydd wedi llunio ei Chomisiwn.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi dweud na fydd y cytundeb tynnu'n ôl a drafodwyd gan weinyddiaeth flaenorol Prydain dan arweiniad Theresa May yn cael ei ailagor. Dywed Johnson ei fod am i elfen allweddol o’r fargen honno, yr “backstop” Gwyddelig, fel y’i gelwir, gael ei dileu.

Nod y cefn llwyfan, y cytunwyd arno rhwng Brwsel a llywodraeth May, yw cadw'r ffin rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon dan reolaeth Prydain yn agored, a byddai i bob pwrpas yn cadw Gogledd Iwerddon o fewn marchnad sengl yr UE os na ellir dod o hyd i drefniant arall.

“Rydyn ni wedi nodi’n glir nad ydyn ni’n barod i gynnal trafodaethau newydd ar y cytundeb tynnu’n ôl ond dim ond i wneud rhai eglurhad yn fframwaith y datganiadau gwleidyddol sy’n rheoleiddio cysylltiadau rhwng y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol,” meddai Juncker.

“Rydyn ni wedi paratoi’n dda (am ddim bargen) a gobeithio bod y Prydeinwyr hefyd.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, Y Comisiwn Ewropeaidd, UK

Sylwadau ar gau.