Yr Eidal ddim yn meddwl gadael #Euro - Salvini

| Awst 12, 2019
Dywedodd arweinydd Cynghrair yr Eidal, Matteo Salvini, a dynnodd yr plwg yr wythnos hon ar ei glymblaid lywodraethol ei hun a galw am etholiad snap, ddydd Sadwrn (10 Awst) nad oedd gadael yr ewro yn opsiwn ar y bwrdd, yn ysgrifennu Silvia Aloisi.

y Mae Gweriniaeth yn ddyddiol, sy’n agos at yr wrthblaid ganol-chwith, dywedodd ddydd Sadwrn fod Salvini yn paratoi i ymgyrchu ar docyn gwrth-Ewrop ac yn bygwth tynnu’r Eidal allan o’r bloc arian sengl os na ellir cyrraedd cyfaddawd cyllidebol gyda Brwsel.

“Ni fu’r syniad o adael Ewrop, gadael yr ewro erioed ar y gweill,” meddai Salvini wrth gohebwyr ar ymylon rali ger Matera, yn ne’r Eidal.

“Dyma un arall eto Gweriniaeth ffantasi, ac rwy'n ei adael yn nhudalennau Gweriniaeth. "

Fe wnaeth Cynghrair dde-dde Salvini ddydd Gwener (9 Awst) ffeilio cynnig dim hyder i ddod â'r llywodraeth y mae'n ei ffurfio i lawr gyda'r Mudiad 5-Star gwrth-sefydlu, symudiad y mae'n gobeithio a fydd yn arwain at etholiad snap a'i osod fel y arweinydd newydd y genedl.

Diwrnod ynghynt, roedd Salvini - a oedd yn uchel mewn arolygon barn - i bob pwrpas wedi sbarduno argyfwng y llywodraeth trwy ddweud nad oedd y glymblaid oedd yn rheoli bellach yn ymarferol.

Gyda’r senedd yn ystod toriad yr haf, mae Salvini wedi galw holl wneuthurwyr deddfau’r Gynghrair yn ôl i Rufain ddydd Llun ac yn pwyso am bleidlais ar y cynnig mor gynnar â’r wythnos nesaf, tra byddai’n well gan y gwrthbleidiau aros tan 19-20 Awst.

Penaethiaid grwpiau gwleidyddol yn y Senedd sydd â'r penderfyniad, a fydd yn cyfarfod ddydd Llun i osod amserlen.

Fe wnaeth penderfyniad sioc Salvini i alw amser ar lywodraeth 14-mis oed daflu economi drydedd fwyaf ardal yr ewro i ansicrwydd gwleidyddol dyfnach yn union fel yr oedd i fod i ddechrau paratoadau cyllideb 2020, gan achosi gwerthiant mewn bondiau a chyfranddaliadau Eidalaidd.

Gellid cynnal etholiad mor gynnar â mis Hydref, pan fydd y llywodraeth i fod i gyflwyno’r gyllideb i’r Comisiwn Ewropeaidd a senedd yr Eidal.

Mae Salvini wedi addo toriadau treth i 15 biliwn ewro (14 biliwn o bunnoedd) ar gyfer y flwyddyn nesaf ond mae'n dal i gael ei weld sut y gallai hyn gael ei sgwario â diffyg yn y gyllideb yn unrhyw le ger 2% o CMC, fel y cytunwyd gyda'r UE i osgoi gweithdrefn ddisgyblu.

Mae angen i Rufain hefyd ddod o hyd i oddeutu 23 biliwn ewro i gadw addewid i gael gwared ar gynnydd yn y dreth werthu sydd i fod i ddechrau o fis Ionawr.

Ddydd Gwener, dywedodd Salvini y byddai torri trethi waeth beth fo rheolau cyllideb yr UE yn nod gan lywodraeth Eidalaidd newydd dan arweiniad y Gynghrair.

“Nod y llywodraeth nesaf yw gosod cyfradd dreth 15% ar gyfer llawer o Eidalwyr. Os yw’r Undeb Ewropeaidd yn gadael inni wneud cymaint yn well, os na, fe wnawn ni hynny beth bynnag, ”meddai.

Ddydd Sadwrn fe ddefnyddiodd naws fwy cymodol, gan ddweud y byddai’r Gynghrair yn cynnal “deialog adeiladol” gyda’r UE ac yn perswadio Brwsel i dderbyn y toriadau treth.

Mae gan 5-Star fwy o seddi seneddol na’r Gynghrair, ond erbyn hyn mae gan blaid Salvini ddwywaith cymaint o gefnogaeth i bleidleiswyr, yn ôl arolygon barn.

Yr Arlywydd Sergio Mattarella yw'r unig berson sydd â'r pŵer i ddiddymu'r senedd a gallai geisio ffurfio llywodraeth newydd o'r ddeddfwrfa bresennol cyn troi at etholiad.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, EU, Eurozone, Yr Eidal

Sylwadau ar gau.