Marchnadoedd agored a chae chwarae gwastad yn hanfodol i gyrraedd y #DigitalAge nesaf

| Awst 12, 2019

Hyd yn ddiweddar ychydig o bobl y tu allan i'r busnes o adeiladu a gweithredu rhwydweithiau telathrebu oedd wedi clywed am Huawei. Newidiodd hynny pan lansiwyd llinell o ffonau smart ac yna tabledi a dyfeisiau defnyddwyr sydd wedi mynd â ni i frig y diwydiant electroneg defnyddwyr, yn ysgrifennu Simon Lacey.

Ond cyn i ni ddod yn frand defnyddwyr roeddem wedi hen sefydlu perthynas fel un o'r partneriaid mynd mwyaf dibynadwy, dibynadwy, arloesol a chystadleuol ar gyfer gweithredwyr, a oedd wedi cael ei guro ers blynyddoedd lawer gan falu cystadleuaeth prisiau a chynyddu gwariant capex.

Mae Simon Lacey yn Is-lywydd Mynediad i'r Farchnad a Hwyluso Masnach yn Adran Materion Llywodraeth Fyd-eang Huawei Technologies yn Shenzhen

Erbyn 2015 roeddem wedi dod yn werthwr offer Rhif Un y byd ar gyfer rhwydweithiau telathrebu symudol, cyflawniad a ddeilliodd i raddau helaeth o'r marchnadoedd agored a'r cae chwarae gwastad yn y nifer cynyddol o wledydd lle gwnaethom fusnes. Roedd gweithredwyr wedi bod yn aros ers amser i chwaraewr newydd, mwy arloesol a chost-gystadleuol fynd i'r farchnad i ddarparu dewis arall yn lle'r gwerthwyr etifeddiaeth a oedd wedyn yn dominyddu marchnadoedd offer. Ac oherwydd mai hwn oedd y byd newydd o ddadreoleiddio marchnad, rhyddfrydoli masnach ac integreiddio economaidd yn union ar ôl sefydlu Sefydliad Masnach y Byd yn 1995, roedd marchnadoedd ar y cyfan yn agored ac roedd rhwystrau masnach yn fach iawn.

Heddiw, mae ymosodiad ar natur agored a chwarae teg y farchnad a fu mor fuddiol i Huawei a'r miloedd o gwmnïau ifanc eraill sy'n ffurfio'r sector technoleg fyd-eang a'r economi ddigidol fodern. Gyda llwybr economaidd y byd yn ansicr, nid yw hwn yn amser i gefnu ar egwyddorion sydd wedi gwasanaethu'r economi fyd-eang cystal am y blynyddoedd 60 diwethaf. Wrth inni sefyll ar drothwy oes ddigidol newydd, gyda thechnolegau newydd fel 5G yn barod i ddod ag enillion cynhyrchiant, buddion, modelau busnes newydd, a swyddi newydd na allwn hyd yn oed eu dychmygu heddiw, rhaid inni beidio â chefnu ar yr hanfodion sylfaenol sydd wedi dod â ni hyd yn hyn, gan gynnwys yn benodol ymrwymiad i farchnadoedd agored a chwarae teg. Rhaid i farchnadoedd aros yn agored i bob busnes waeth beth yw eu gwlad wreiddiol a rhaid trin pob busnes yn gyfartal ym mhob maes o'r gyfraith a rheoleiddio. Dim ond yn y modd hwn y byddwn i gyd yn gallu elwa o amgylchedd cystadleuol sy'n gwobrwyo'r mwyaf effeithlon, y mwyaf arloesol a'r mwyaf cwsmer-ganolog.

Mae'r rhain yn amseroedd pryderus i lawer, gyda materion fel seiberddiogelwch, cywirdeb rhwydwaith, diogelwch cynnyrch a phreifatrwydd data personol o'r pwys mwyaf i lywodraethau, gweithredwyr a defnyddwyr ledled y byd. Ond ni all llywodraethau ddefnyddio'r pryderon hyn fel blaen i gyfiawnhau mesurau nad ydyn nhw mewn gwirionedd yn ddim mwy na diffyndollaeth a chenedlaetholdeb economaidd. Rhaid inni gadw at egwyddorion sylfaenol marchnadoedd agored a chwarae teg o degwch sylfaenol i fusnesau a defnyddwyr ym mhob gwlad. Os na wnawn hynny, rydym mewn perygl o wynebu'r cyfleoedd a'r heriau economaidd a ddaw yn y dyfodol gydag un fraich wedi'i chlymu y tu ôl i'n cefnau yn ogystal â chau'r drws ar ddeng mlynedd ar hugain arall o arloesiadau arloesol a'r buddion niferus y mae'r rhain yn eu haddo ar gyfer ein bywydau beunyddiol.

Mae Simon Lacey yn is-lywydd Mynediad i'r Farchnad a Hwyluso Masnach yn Adran Materion Llywodraeth Fyd-eang Huawei Technologies yn Shenzhen.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes, Tsieina, cloud cyfrifiadurol, Dyddiad, economi ddigidol, Farchnad Sengl digidol

Sylwadau ar gau.