PM Johnson i gwrdd â Varadkar yn Iwerddon dros #Brexit - adroddiad

| Awst 12, 2019

Mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, wedi derbyn cynnig i gwrdd ag arweinydd Iwerddon Leo Varadkar i drafod Brexit a chefn gwlad Gogledd Iwerddon, yr Sunday Telegraph (11 Awst) meddai gan nodi ffynonellau llywodraeth y DU, yn ysgrifennu Paul Sandle.

“Mae’r DU wedi derbyn cynnig Varadkar i gwrdd ac mae dyddiadau’n cael eu trafod,” meddai ffynhonnell yn y DU wrth y papur newydd.

Mae Johnson wedi dweud wrth yr Undeb Ewropeaidd nad oes diben mewn trafodaethau newydd ar gytundeb tynnu’n ôl oni bai bod trafodwyr yn barod i ollwng cefnlen Gogledd Iwerddon y cytunwyd arno gan ei ragflaenydd Theresa May.

Mae'r UE wedi dweud nad yw'n barod i ailagor y cytundeb ysgariad y cytunodd ag ef ym mis Mai, sy'n cynnwys y cefn llwyfan, polisi yswiriant i atal dychwelyd i ffin galed rhwng talaith Prydain Gogledd Iwerddon ac Iwerddon sy'n aelod o'r UE.

Mae cytundeb May, a wrthodwyd deirgwaith gan senedd Prydain, yn dweud y bydd y Deyrnas Unedig yn aros mewn undeb tollau “oni bai a hyd nes y canfyddir bod trefniadau amgen yn osgoi ffin galed.

Mae Johnson wedi dweud y bydd Prydain yn gadael yr UE ar 31 Hydref gyda bargen neu hebddi. Mae wedi camu i fyny paratoadau i adael heb gytundeb ysgariad os yw Brwsel yn gwrthod aildrafod, gan annog rhai deddfwyr i amau ​​mai Brexit dim bargen yw ei nod.

The Telegraph dywedodd mai'r gobaith oedd y gallai cyfarfod rhwng Johnson a Varadkar gael ei gynnal cyn uwchgynhadledd G7 yn Ffrainc yn ddiweddarach ym mis Awst.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, iwerddon, UK

Sylwadau ar gau.