#Huawei 'byddin haearn anorchfygol' i frwydro yn erbyn sancsiynau'r UD

| Awst 13, 2019

Mae sylfaenydd titan technoleg Huawei wedi llunio cynllun i adeiladu “byddin haearn anorchfygol” i amddiffyn ei gwmni rhag sancsiynau masnach yr Unol Daleithiau. Ar hyn o bryd mae’r cwmni technoleg Tsieineaidd ar “Restr Endid” sy’n atal cwmnïau Americanaidd rhag delio â Huawei.

Gallai'r weithred fygwth safle Huawei yn y sector ffôn clyfar fel darparwr byd-eang. Ar hyn o bryd mae y tu ôl i Samsung De Corea, ond o flaen Apple. Mewn memo mewnol i staff dywedodd pennaeth Huawei, Ren Zhengfei: “Rhaid i ni ailwampio mewn amodau garw ac anodd, gan greu byddin haearn anorchfygol a all ein helpu i sicrhau buddugoliaeth.

“Mae'n rhaid i ni gwblhau'r ad-drefnu hwn o fewn tair i bum mlynedd.”

Dywedodd Ren fod Huawei yn wynebu “gorymdaith hir boenus”, gan awgrymu efallai na fyddai rhannau o’r cwmni yn goroesi’r ailstrwythuro.
Mae'n adleisio'r “Mawrth Hir” a gynhaliwyd yn 1934 gan Mao Tse Tung pan osgoi Byddin Goch Tsieineaidd yn erlid gelynion.

Mae Ren wedi rhybuddio bod America wedi tanamcangyfrif Huawei a’i gallu i osgoi prinder cyflenwadau yn ystod sancsiynau.

Daw ei ddatganiad diweddaraf ddyddiau'n unig ar ôl i Huawei ddatgelu system weithredu Android i gystadlu yn erbyn Google.

Bydd y dechnoleg newydd - o'r enw Harmony - yn gweithredu fel copi wrth gefn os caiff Huawei ei thorri i ffwrdd o'i chadwyn gyflenwi yn yr UD. Er gwaethaf sancsiynau a rhyfeloedd masnach yr Unol Daleithiau-China mae Huawei wedi gweld gwerthiant ei ffôn clyfar yn cynyddu. Mae Prydain eisoes wedi dweud ei bod yn barod i ddelio â Huawei wrth sefydlu rhwydwaith symudol 5G y DU. Mae America, fodd bynnag, wedi rhybuddio y gallai cam o’r fath beryglu bargeinion masnach rhwng yr Unol Daleithiau a’r DU ar ôl Brexit. Dywedwyd wrth drafodwyr Prydain y gallai cytundeb 5G fod yn “dorwr bargen”. Dywed America fod Huawei yn risg diogelwch i'r unrhyw un sy'n delio â nhw oherwydd cysylltiadau â Phlaid Gomiwnyddol China.

Mae Huawei yn gwadu'r awgrym yn gryf.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, telegyfathrebiadau, US

Sylwadau ar gau.