Mae Llafur yn galw am adolygiad saethu grugieir wrth i #GloriousTwelfth ddechrau

| Awst 13, 2019
Galwodd Plaid Lafur gwrthblaid Prydain ddydd Llun (12 Awst) am adolygiad i saethu grugieir wedi'i yrru, gan ddweud bod angen asesu effaith y gamp ar yr amgylchedd, yn ysgrifennu Michael Holden.

Mae saethu wedi'i yrru yn cynnwys rhes o “gurwyr” yn cerdded ac yn gwthio'r adar allan, sy'n gallu hedfan ar gyflymder o hyd at 80 mya (130 kph), tuag at linell o tua saethwyr 10 wedi'u cuddio mewn casgenni suddedig sydd wedi'u lleoli tua iardiau 50 (mesuryddion 45) ar wahân.

Mae rhostiroedd grugieir yn gorchuddio erwau 550,000 y Deyrnas Unedig. Er mwyn paratoi'r tir ar gyfer saethu, mae'n cael ei ddraenio a'i sychu, gan ddinistrio darnau o fywyd planhigion ac er bod ysgyfarnogod mynydd ac ysglyfaethwyr fel boda tinwyn yn aml yn cael eu difa'n anghyfreithlon, meddai Llafur.

Er gwaethaf tystiolaeth o ddifrod amgylcheddol, roedd rhostiroedd grugieir mwyaf Lloegr 10 yn cael eu talu mwy na £ 3 miliwn y flwyddyn mewn cymorthdaliadau fferm, meddai’r blaid.

Daw ei alwad am adolygiad wrth i’r tymor saethu grugieir pedwar mis ddechrau’n swyddogol ar y diwrnod a elwir y “Glorious Twelfth”, 12 Awst.

“Rhaid i gostau saethu grugieir ar ein hamgylchedd a bywyd gwyllt fod i gael eu pwyso’n iawn yn erbyn budd perchnogion tir yn elwa o bartïon saethu,” meddai Sue Hayman, llefarydd ar ran amgylchedd Llafur.

“Mae yna ddewisiadau amgen hyfyw yn lle saethu grugieir fel saethu efelychiedig a thwristiaeth bywyd gwyllt.”

Dywed cefnogwyr y gamp, sy'n dyddio'n ôl i oes Fictoria, bod saethu grugieir yn darparu swyddi mawr eu hangen ac yn hwb economaidd i fusnesau gwledig.

Dywedodd Cymdeithas y Rhostir bob blwyddyn fod perchnogion a thenantiaid chwaraeon rhostiroedd grugieir aelodau 190 yng Nghymru a Lloegr yn gwario mwy na £ 50m ar reoli tir, gan helpu i amddiffyn rhywogaethau adar sydd mewn perygl.

“Ymddengys bod galwad Llafur am adolygiad yn ymateb i ymgyrch gan enwogion ac ymgyrchwyr hawliau anifeiliaid eithafol,” meddai Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain, gan ddweud bod llawer o’r manylion gan Lafur yn anghywir.

“Mae angen i’r adolygiad Llafur glywed gan y bobl ar lawr gwlad sy’n cynnal rhostiroedd grugieir gyda buddion enfawr i gadwraeth a’r amgylchedd. Pan fyddant wedi clywed y ffeithiau rydym yn disgwyl i Lafur gefnogi'r buddion economaidd enfawr i gymunedau ymylol yr ucheldir y mae saethu grugieir yn eu darparu. ”

Yn 2004, gwnaeth llywodraeth Lafur wahardd y gamp maes hynafol o hela llwynogod, lle byddai cyfranogwyr mewn siacedi ysgarlad yn mynd ar ôl yr anifeiliaid ar gefn ceffyl gyda phecynnau o gŵn. Dywedodd beirniaid fod y gamp yn greulon tra bod ei chefnogwyr yn dweud ei bod yn draddodiad gwledig pwysig a helpodd i gadw plâu i lawr.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Jeremy Corbyn, Llafur, UK

Sylwadau ar gau.