Mae mwyafrif y Prydeinwyr yn cefnogi #Brexit 'ar unrhyw gyfrif' - arolwg barn

| Awst 13, 2019
Mae mwyafrif o Brydeinwyr yn credu bod yn rhaid i’r Prif Weinidog Boris Johnson fynd â Phrydain allan o’r Undeb Ewropeaidd “mewn unrhyw fodd”, hyd yn oed os yw hynny’n cynnwys atal y senedd, arolwg barn a gynhaliwyd ar gyfer y Daily Telegraph meddai ddydd Llun (12 Awst), yn ysgrifennu William James.

Mae Johnson wedi addo arwain Prydain allan o’r UE ar 31 Hydref ni waeth a yw’n llwyddo i sicrhau bargen ymadael â Brwsel, er bod llawer yn y senedd yn gwrthwynebu gadael heb fargen.

Dangosodd arolwg barn ComRes fod 54% o’r ymatebwyr wedi dweud eu bod yn cytuno â’r datganiad: “Mae angen i Boris (Johnson) gyflawni Brexit mewn unrhyw fodd, gan gynnwys atal y senedd os oes angen, er mwyn atal ASau (Aelodau Seneddol) rhag ei ​​atal.”

Mae Johnson yn ceisio bargen gyda’r UE ond nid yw wedi diystyru atal y senedd i atal ymdrechion deddfwyr i rwystro allanfa dim bargen.

Dangosodd yr arolwg barn fod 46% yn anghytuno â'r datganiad. Roedd y canlyniad yn seiliedig ar atebion ymatebwyr 1,645, ar ôl i'r rhai a ddywedodd nad oeddent yn gwybod bod eu dewis wedi cael ei eithrio.

Canfu’r un arolwg fod cefnogaeth i’r Blaid Geidwadol wedi codi pwyntiau canran 6 i 31%, o’i gymharu â 27% a ddywedodd y byddent yn cefnogi Plaid Lafur yr wrthblaid. Roedd y canlyniad hwnnw'n seiliedig ar ymatebion 1,783.

Mae'r canfyddiad hwnnw i raddau helaeth yn unol â pholau eraill sy'n dangos cynnydd yn y gefnogaeth i'r Ceidwadwyr ers i Johnson gymryd yr awenau gan Theresa May, a roddodd y gorau iddi yn ffurfiol y mis diwethaf ar ôl methu â chyflawni Brexit yn ôl yr amserlen.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Erthygl Sylw, UK

Sylwadau ar gau.