Y cyfrinachau y tu ôl i galendr lliwgar #EuropeanParliament

| Awst 13, 2019
Calendr 2020 Senedd EwropCalendr 2020 Senedd Ewrop

Coch, glas, pinc, gwyrddlas ... Nid gwahanol arlliwiau'r enfys, ond sut mae gwahanol weithgareddau yn cael eu nodi ar galendr y Senedd.

Mae cod lliw ar galendr y Senedd i ddangos pa fusnesau y mae ASEau yn canolbwyntio arnynt yn y cyfnod penodol hwnnw. Isod mae canllaw byr i'r lliwiau a fydd yn arwain gwaith y Senedd newydd am y pum mlynedd nesaf.

Glas: Grwpiau gwleidyddol

Yn ystod wythnosau glas, mae ASEau yn cwrdd yn eu grwpiau gwleidyddol i edrych ar ddeddfwriaeth a fydd yn dod i fyny yn y Cyfarfod Llawn. Mae'r grwpiau gwleidyddol yn y Senedd yn dod ag ASEau o wahanol bleidiau gwleidyddol cenedlaethol ynghyd, gan rannu'r un safiad gwleidyddol a chysylltiadau. Er mwyn ffurfio grŵp gwleidyddol rhaid i leiafswm o ASEau 25 o leiaf saith gwlad wahanol yn yr UE ymuno.

Pinc: Cyfarfodydd pwyllgor

Yn ystod wythnosau pinc, mae ASEau yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd pwyllgor, sydd ar agor i'r cyhoedd ac yn cael eu ffrydio'n fyw.

Mae pob ASE yn eistedd ar un neu fwy bwyllgorau seneddol, sy'n ymroddedig i faes penodol o bolisi Ewropeaidd, yn amrywio o faterion tramor i faterion economaidd, cydraddoldeb, addysg a diwylliant. Mae gan bob pwyllgor gynrychiolwyr o bob rhan o'r sbectrwm gwleidyddol.

y pwyllgorau darparu fforwm i ASEau sy'n dod o wahanol grwpiau gwleidyddol drafod deddfwriaeth ddrafft, cynnig gwelliannau, ystyried cynigion y Comisiwn Ewropeaidd a'r Cyngor a llunio adroddiadau i'w cyflwyno yn y Cyfarfod Llawn.

Coch: Sesiynau llawn

Daw'r holl waith a wneir yn ystod wythnosau glas a phinc i ben gydag wythnosau coch, sy'n nodi sesiynau llawn y Senedd yn Strasbwrg a Brwsel.

Yn ystod sesiynau llawn, mae ASEau yn trafod cwestiynau pwysig ac yn pleidleisio ar faterion sy'n amrywio o fasnach a mudo i'r amgylchedd trwy fabwysiadu, diwygio a gwrthod deddfwriaeth weithiau.

Turquoise: Gweithio y tu allan i'r Senedd

Mewn wythnosau turquoise, mae ASEau yn gweithio y tu allan i'r Senedd. Gallant gynnal cymorthfeydd yn eu hetholaethau neu gymryd rhan mewn cyfarfodydd rhwng dirprwyaethau'r Senedd, lle mae pob ASE yn cymryd rhan, a seneddwyr o wledydd y tu allan i'r UE.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.