#Brexit - 'Bydd Cytundeb Dydd Gwener y Groglith yn cael ei amddiffyn yn ffyrnig gan Gyngres yr UD' Pelosi

| Awst 14, 2019

Llefarydd Tŷ Cyngres yr Unol Daleithiau Nancy Pelosi yn cwrdd â Jean-Claude Juncker ym Mrwsel

Llefarydd Cyngres yr Unol Daleithiau Nancy Pelosi yn tanio datganiad i gefnogi Cytundeb Dydd Gwener y Groglith ddiwrnod ar ôl ymweliad Cynghorydd Diogelwch Cenedlaethol yr Unol Daleithiau John Bolton â Llundain lle cyfarfu â Phrif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Dywedodd Bolton y byddai’r DU “yn gyntaf yn unol” ar gyfer bargen fasnach gyda’r Unol Daleithiau, roedd hyn mewn cyferbyniad llwyr â datganiad Barack Obama y byddai’r DU yng nghefn y ciw. Pwysleisiodd Obama fod hyn oherwydd ei bod yn bwysicach i’r Unol Daleithiau gwblhau bargen fasnach gyda bloc mawr fel yr UE, yn hytrach na’r farchnad lai y byddai’r DU yn ei chynrychioli mewn cymhariaeth.

Dywedodd John Bolton fod yr Unol Daleithiau yn cefnogi Brexit dim bargen ac awgrymodd y gallai’r Unol Daleithiau a’r DU gymryd sail “sector-wrth-sector”, gan edrych ar weithgynhyrchu ac yna symud i mewn i feysydd eraill, fel amaethyddiaeth a gwasanaethau ariannol. Roedd yn hyderus y gallai Cyngres yr Unol Daleithiau gytuno ar hyn yn gyflym.

Ailadroddodd ymateb Pelosi yr ymrwymiad a wnaed eisoes ym mis Mawrth i gefnogaeth barhaus yr Unol Daleithiau i ffin ddi-dor rhwng Iwerddon a Gogledd Iwerddon, gan nodi na ellid caniatáu i Brexit amharu ar Gytundeb Dydd Gwener y Groglith: “Mae Cytundeb Dydd Gwener y Groglith yn greigwely. heddwch yng Ngogledd Iwerddon ac fel ffagl gobaith i'r byd i gyd. Ar ôl canrifoedd o wrthdaro a thywallt gwaed, mae'r byd wedi bod yn dyst i wyrth o gymodi a chynnydd a wnaed yn bosibl oherwydd y cytundeb trawsnewidiol hwn…

“Os yw Brexit yn tanseilio cytundeb Dydd Gwener y Groglith, ni fydd siawns y bydd cytundeb masnach rhwng yr Unol Daleithiau a’r DU yn pasio’r Gyngres. Mae heddwch Cytundeb Dydd Gwener y Groglith yn cael ei drysori gan bobl America a bydd yn cael ei amddiffyn yn ffyrnig ar sail bicameral a dwybleidiol yng Nghyngres yr Unol Daleithiau. ”

Mae cwestiynau wedi codi ynghylch a fyddai'r dull sector-wrth-sector yn gydnaws â rheolau Sefydliad Masnach y Byd (WTO).

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, EU, cynnwys, Erthygl Sylw, UK

Sylwadau ar gau.