#Brexit - Mae marchnad swyddi’r DU yn disgleirio, ond cymylau ar y gorwel

| Awst 14, 2019

Dangosodd marchnad lafur Prydain gryfder annisgwyl yn yr ail chwarter, mewn cyferbyniad llwyr â ffigurau’r wythnos diwethaf a ddangosodd i’r economi gontractio dros yr un cyfnod ag y mae’r wlad yn paratoi ar gyfer Brexit, ysgrifennu andy Bruce ac David Milliken.

Cododd cyfanswm twf enillion gan gynnwys taliadau bonws 3.7% blynyddol yn y tri mis hyd at fis Mehefin - y gyfradd uchaf ers Mehefin 2008 ac i fyny o 3.5% ym mis Mai, ac yn unol â'r rhagolygon mewn arolwg economegwyr o Reuters.

Mae'r farchnad swyddi wedi bod yn leinin arian i'r economi ers pleidlais Brexit ym mis Mehefin 2016, rhywbeth y mae llawer o economegwyr wedi'i briodoli i gyflogwyr sy'n well ganddynt logi gweithwyr y gallant eu diswyddo yn ddiweddarach yn hytrach na gwneud ymrwymiadau tymor hwy i fuddsoddi.

Roedd ffigurau dydd Mawrth yn dangos bod Prydain wedi creu swyddi 115,000 yn yr ail chwarter, gan ddod â lefel y gyflogaeth i’r lefel uchaf erioed o 32.811 miliwn, meddai’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

“Mae’r farchnad swyddi yn parhau i fod yn ffynhonnell cryfder i economi’r DU, er ei bod yn awr yn cyrraedd ei hanterth,” meddai Tej Parikh, prif economegydd yn Sefydliad y Cyfarwyddwyr.

Ychydig o ymateb a ddangosodd Sterling i'r data, sy'n tueddu i lusgo tueddiadau ehangach yn yr economi ac a oedd hefyd wedi ymddangos yn iach yn y cyfnod cyn yr argyfwng ariannol.

Ac eithrio taliadau bonws, cododd twf cyflog blynyddol i 3.9% o 3.6%, meddai'r SYG, o'i gymharu â rhagolwg yr arolwg ar gyfer twf o 3.8%.

Roedd ychydig o'r cryfder yn y data cyflog yn adlewyrchu amseriad anarferol codiadau cyflog blynyddol ar gyfer gweithwyr iechyd cyhoeddus yn 2018, pan ohiriwyd cynnydd mwy na'r arfer tan fis Gorffennaf.

Cyfeiriodd rhai manylion at amseroedd anoddach o'n blaenau, ar ôl i ddata'r wythnos diwethaf ddangos i'r economi gipio yn annisgwyl gan 0.2% yn y tri mis hyd at fis Mehefin.

Cododd y gyfradd ddiweithdra i 3.9%, yn erbyn y disgwyliadau iddo ddal 3.8% cyson, ac er bod twf cyflogaeth yn llawer uwch na'r rhagolygon, roedd swyddi rhan-amser yn hytrach na llawn amser yn cyfrif yn llwyr am y cynnydd.

Gostyngodd allbwn yr awr, y prif fesur cynhyrchiant, 0.6% yn nhermau blynyddol - pedwerydd chwarter y dirywiad yn olynol a'r rhediad hiraf o'r fath ers canol 2013.

Cynhyrchedd gwael yw un o heriau economaidd mwyaf Prydain a, hyd yn ddiweddar, roedd wedi cyfrannu at ddegawd o dwf cyflog gwan.

Syrthiodd nifer y swyddi gwag, dangosydd cyflogaeth yn y dyfodol, i 820,000 yn y tri mis hyd at fis Gorffennaf o 824,000 yn y cyfnod hyd at fis Mehefin, y lefel isaf mewn mwy na blwyddyn.

Mae rhai arolygon diweddar o gwmnïau wedi awgrymu bod cyflogwyr yn troi’n fwy gofalus ynglŷn â llogi gan fod y Prif Weinidog newydd, Boris Johnson, wedi addo mynd â Phrydain allan o’r Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref, gyda bargen neu hebddi.

Dywedodd Banc Lloegr y mis hwn ei fod yn gweld arwyddion o feddalu yn y dangosyddion marchnad lafur.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK

Sylwadau ar gau.