Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun datodiad #PolishCreditUnion yn newydd

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi awdurdodi, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, nawfed estyniad cynllun datodiad undeb credyd Gwlad Pwyl tan 15 Gorffennaf 2020.

Bydd y mesur yn parhau i fod ar gael i undebau credyd sy'n endidau sy'n eiddo i aelodau ac sy'n darparu benthyciadau, cyfrifon cynilo a gwasanaethau talu i'w haelodaeth yn unig. Mae undebau credyd y tu allan i gwmpas y drefn datrys banciau yng Ngwlad Pwyl. Canfu'r Comisiwn fod ymestyn y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol ei 2013 Bancio Cyfathrebu.

Mae hyn oherwydd ei fod wedi'i dargedu'n dda, yn gymesur ac yn gyfyngedig o ran amser a chwmpas. Y cynllun, i ddechrau a gymeradwywyd ym mis Chwefror 2014, wedi bod yn hir sawl gwaith ers hynny, y tro olaf i mewn Awst 2018.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan yn y cyhoedd cofrestr achos o dan rif yr achos SA.54734 unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, gwlad pwyl

Sylwadau ar gau.