Mae'r Comisiwn yn gosod dyletswyddau gwrthgyferbyniol ar #IndonesianBiodiesel

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gosod dyletswyddau gwrthgyferbyniol o 8% i 18% ar fewnforion biodisel â chymhorthdal ​​o Indonesia. Nod y mesur yw adfer cae chwarae gwastad ar gyfer cynhyrchwyr biodisel yr UE. Canfu ymchwiliad manwl y Comisiwn fod cynhyrchwyr biodisel Indonesia yn elwa ar grantiau, buddion treth a mynediad at ddeunyddiau crai islaw prisiau'r farchnad.

Mae hyn yn achosi bygythiad o ddifrod economaidd i gynhyrchwyr yr UE. Mae'r dyletswyddau mewnforio newydd yn cael eu gosod ar sail dros dro a bydd yr ymchwiliad yn parhau gyda phosibilrwydd i osod mesurau diffiniol erbyn canol mis Rhagfyr 2019. Er mai olew palmwydd yw'r prif ddeunydd crai ar gyfer cynhyrchu biodisel yn Indonesia, mae ffocws yr ymchwiliad ar y cymhorthdal ​​posibl o gynhyrchu biodisel, waeth beth yw'r deunydd crai a ddefnyddir. Mae marchnad biodisel yr UE werth oddeutu € 9 biliwn y flwyddyn, gyda mewnforion o Indonesia yn cyrraedd rhyw € 400 miliwn.

Am ragor o wybodaeth, gweler y rheoliad a gyhoeddir yn y Cyfnodolyn Swyddogol yr UE a dudalen ymroddedig i'r achos.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, biodanwyddau, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, tanwydd cynaliadwy

Sylwadau ar gau.