Y Comisiwn yn lansio galwad i ymuno â #eHealthStakeholderGroup i gefnogi trawsnewid gofal iechyd yn ddigidol

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn wedi lansio newydd galw am fynegiant o ddiddordeb i ymuno â'r Grŵp Rhanddeiliaid e-Iechyd am gyfnod 2019-2022. Fel rhan o ymrwymiad yr UE i gynnwys rhanddeiliaid mewn llunio polisïau cyhoeddus, bydd y grŵp yn dwyn ynghyd arbenigwyr e-Iechyd a fydd yn cyfrannu at weithredu'r Cyfathrebu ar alluogi trawsnewid iechyd a gofal yn ddigidol yn y Farchnad Sengl digidol.

Byddant hefyd yn darparu mewnbwn ar amrywiol agweddau ar drawsnewid gofal iechyd yn ddigidol yn yr UE, er enghraifft ym meysydd data iechyd, gan gynnwys mynediad at ddata iechyd ar draws ffiniau, a deallusrwydd artiffisial mewn gofal iechyd, yn ogystal â seiberddiogelwch, diogelu data a materion preifatrwydd.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Vytenis Andriukaitis: “Yn ystod y pum mlynedd diwethaf rwyf wedi ymgysylltu â nifer o gleifion, llunwyr polisi a rhanddeiliaid. Rydym i gyd yn cytuno y gall technolegau digidol ein helpu i sicrhau gwell iechyd i bawb. Dyma pam rwy'n arbennig o falch o groesawu aelodau newydd sydd â'r sgiliau a'r arbenigedd i'n helpu i weithredu'r Cynllun Gweithredu e-Iechyd a chryfhau iechyd a gofal ledled Ewrop. ”

Ychwanegodd Comisiynydd yr Economi Ddigidol a Chymdeithas Mariya Gabriel: “Rhaid i ni ymdrechu i ddatblygu ein hymchwil ar atal afiechydon, galluogi gofal wedi'i bersonoli a rhoi mynediad diogel i bobl Ewrop i'w data iechyd ar draws ffiniau. Bydd y Comisiwn yn parhau â'i gefnogaeth i'r defnydd gwell o dechnolegau digidol mewn gofal iechyd er budd dinasyddion ledled yr UE. ”Bydd yr alwad am fynegiadau o ddiddordeb ar agor tan 27 Medi 2019.

Mae mwy o wybodaeth am yr alwad ar gael yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.