Y Comisiwn yn cychwyn ymchwiliad ar ddur poeth wedi'i rolio poeth o #China, #Taiwan a #Indonesia

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cychwyn ymchwiliad gwrth-dympio i fewnforion dalennau a choiliau dur gwrthstaen wedi'u rholio poeth o China, Indonesia a Taiwan. Daw'r ymchwiliad yn dilyn cwyn a gyflwynwyd gan Gymdeithas Dur Ewrop (EUROFER) ar y sail bod y mewnforion o'r gwledydd hyn yn cael eu gwneud am brisiau wedi'u dympio ac felly'n achosi anaf i'r cynhyrchwyr Ewropeaidd.

Mae'r gŵyn yn gofyn am gyfrifo'r ffin dympio yn unol â methodoleg gwrth-dympio newydd yr UE, hy gan ystyried ystumiadau marchnad a phrisiau deunydd crai ystumiedig yn Tsieina ac Indonesia. Bellach mae gan y Comisiwn hyd at wyth mis i gasglu tystiolaeth a phenderfynu a ddylid gosod mesurau dros dro. Mae'r ymchwiliad amddiffyn masnach newydd hwn yn rhan o weithred fwy y Comisiwn sy'n anelu at gysgodi cynhyrchwyr yr UE rhag cystadleuaeth annheg oddi wrth gynhyrchion wedi'u dympio a chymorthdaliadau. Hyd yn hyn, rhoddodd y Comisiwn fesurau amddiffyn masnach ar waith ar gynhyrchion dur 52 ac mae'n ymchwilio i saith arall.

Mwy o wybodaeth ar gael yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, diwydiant dur, Taiwan

Sylwadau ar gau.