Mae'r UE yn defnyddio € 9 miliwn i fynd i'r afael ag argyfwng bwyd #Haiti

| Awst 14, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi dyrannu € 9 miliwn mewn cymorth dyngarol mewn ymateb i'r sefyllfa bwyd a maeth sy'n dirywio yn Haiti. Bydd cymorth dyngarol yn ymdrin ag anghenion bwyd a maeth hanfodol mwy na phobl 130,000 sy'n byw yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf.

“I'r UE, nid yw'r sefyllfa ddyngarol yn Haiti yn argyfwng anghofiedig. Rydym yn benderfynol o ddarparu cefnogaeth hanfodol i'r bobl y mae'r argyfwng bwyd a maeth yn y wlad yn effeithio arnynt. Mae’r pecyn hwn yn ychwanegol at yr 12 miliwn ewro a ddyrannwyd yn 2018 i ddiwallu anghenion bwyd a maethol brys Haitiaid, ”meddai’r Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

Bydd yr arian a ddyrennir o fudd i deuluoedd sy'n byw yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng yn ogystal â phlant sy'n dioddef o ddiffyg maeth acíwt. Bydd cymorth maethol hanfodol hefyd yn cael ei ddarparu i fwy na phlant dan bump oed 5,000 sydd â diffyg maeth acíwt. Ar yr un pryd, bydd yr UE yn cefnogi camau i gryfhau'r dadansoddiad o'r sefyllfa fwyd a gwella ansawdd yr ymateb dyngarol.

Yng nghyd-destun cymorth dyngarol y Comisiwn Ewropeaidd, rhoddir sylw arbennig i ddioddefwyr argyfyngau anghofiedig, hynny yw, argyfyngau dyngarol difrifol ac estynedig lle nad yw'r poblogaethau yr effeithir arnynt yn derbyn digon o gymorth rhyngwladol fel sy'n digwydd yn Haiti. Gyda € 404 miliwn wedi'i ddyrannu ers 1994, Haiti yw prif dderbynnydd cymorth dyngarol gan y Comisiwn Ewropeaidd yn America Ladin a'r Caribî.

Mae datganiad i'r wasg ar gael yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cymorth dyngarol, cyllid dyngarol, byd

Sylwadau ar gau.