Mae #Huawei yn cynnig y talent gorau o leiaf bum gwaith yr hyn y mae eu cyfoedion yn ei wneud i ymuno â chawr Tsieineaidd

| Awst 14, 2019
Mae Huawei Technologies, sydd wedi cymryd i ddisgrifio'i hun fel warplane reidio bwled, yn ysgrifennu sieciau tâl braster i woo top talent i ymuno â'i rengoedd, yn ysgrifennu Li Tao.

“Os mai chi yw’r gorau o’r gorau ac rydych chi am wthio ffiniau gwyddoniaeth: rydyn ni eisiau i chi,” darllenwch hysbyseb recriwtio a bostiwyd ar ei gyfrif WeChat swyddogol. Mae Huawei yn chwilio am bobl “sydd wedi gwneud cyflawniadau rhyfeddol mewn mathemateg, gwyddoniaeth gyfrifiadurol, ffiseg, gwyddoniaeth deunyddiau, sglodion, gweithgynhyrchu craff, neu gemeg - ac sydd eisiau bwyd i ddod yn arweinwyr yn eu meysydd.”

Mae'r cawr offer telathrebu o Shenzhen yn barod i dalu i'r ymgeiswyr llwyddiannus hyn o leiaf bum gwaith yr hyn y mae eu cyfoedion yn ei wneud, darparu prosiectau heriol o'r radd flaenaf iddynt, a mentoriaeth gan arbenigwyr byd-eang enwog, yn ôl y swydd.

Yn gynharach, cynigiodd Huawei gyflogau blynyddol o hyd at US $ 300,000 (RM1.26mil) i raddedigion gorau Tsieineaidd. Gwrthododd y cwmni wneud sylw ar y swydd.

Hysbyseb recriwtio gan Huawei wedi'i bostio ar ei gyfrif WeChat swyddogol. Llun: Taflen

Mae Huawei wedi gwario'r hyn sy'n cyfateb i fwy na 10% o'i refeniw gwerthiant ar ymchwil a datblygu bob blwyddyn dros y degawd diwethaf. Y llynedd, roedd mwy na gweithwyr 80,000 Huawei - 45% o gyfanswm ei weithlu - yn ymwneud ag Ymchwil a Datblygu. Gwariwyd cyfanswm o 101.5bil yuan (RM60.58bil) ar Ymchwil a Datblygu y llynedd, gan gyfrif am 14.1% o gyfanswm refeniw'r cwmni.

Mae cael y ddawn i ddatblygu technoleg berchnogol wedi cymryd pwysigrwydd strategol cynyddol i gwmnïau Tsieineaidd yn erbyn cefndir o densiynau cynyddol rhwng yr UD a China, sy'n cystadlu am oruchafiaeth mewn technolegau datblygedig yr ystyrir eu bod yn dal yr allweddi i economi'r dyfodol.

Ers i ryfel masnach Tsieina-UDA ddechrau yn 2018, mae'r Arlywydd Xi Jinping wedi ailadrodd mewn areithiau cyhoeddus y dylai Tsieina chwarae rhan gryfach mewn ymchwil a datblygu technoleg. Yn yr Unol Daleithiau, mae clychau larwm hefyd wedi cael eu canu bod America ar ei hôl hi o China mewn meysydd fel 5G.

Ar gyfer Huawei, mae'r ymgyrch recriwtio ddiweddaraf yn digwydd yn erbyn cefndir rhestr ddu masnach yr Unol Daleithiau a osodwyd ym mis Mai. Ar hyn o bryd mae Huawei wedi'i rwystro rhag trwyddedu Android gan Google oherwydd ei fod wedi'i gynnwys ar Restr Endid Adran Fasnach yr UD, sy'n gwahardd cwmnïau Americanaidd rhag gwneud busnes gyda Huawei heb gymeradwyaeth y llywodraeth.

Mae Huawei i fod i ddechrau ei gynhadledd datblygwyr deuddydd yn Dongguan, China, ddydd Gwener, lle mae disgwyl i swyddogion gweithredol ddadorchuddio ei System weithredu Hongmeng ar gyfer cysylltu dyfeisiau.

Mae'r cwmni wedi dweud ei fod am ddefnyddio Android os yw'r UD yn caniatáu hynny, ond bydd yn datblygu ei OS a'i ecosystem gwasanaethau ei hun os caiff ei gau allan. Yr wythnos diwethaf, dywedodd Huawei wrth swyddogion llywodraeth leol yn Shanghai ei fod yn bwriadu buddsoddi 10bil yuan (RM5.96bil) mewn cyfleuster Ymchwil a Datblygu newydd a all gartrefu gweithwyr 30,000 i 40,000. Mae gan y cwmni ganolfannau arloesi ar y cyd 36 a sefydliadau Ymchwil a Datblygu 14 ledled y byd.

Am ei ymgyrch recriwtio “meddyliau pennaf”, dywedodd Huawei y rhoddir y flaenoriaeth i’r ymgeiswyr hynny y mae eu hymchwil wedi cynhyrchu canlyniadau “diriaethol ac effeithiol”, papurau ymchwil neu batentau; y rhai o labordai neu raglenni anrhydedd o'r radd flaenaf; ac enillwyr y gystadleuaeth ryngwladol orau mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Cyhoeddodd y cwmni yn gynharach ei fod yn edrych i logi prif dalentau 20 i 30 o bob cwr o’r byd eleni mewn ymgais i adeiladu ei “alluoedd ymladd”, yn ôl e-bost a gylchredwyd yn eang ddiwedd mis Gorffennaf a lofnodwyd gan sylfaenydd a phennaeth y cwmni. y weithrediaeth Ren Zhengfei, a ddywedodd fod angen i Huawei “ennill y dechnoleg a brwydrau masnachol yn y dyfodol.”

Adroddodd y cwmni Tsieineaidd enillion 23% mewn refeniw hanner cyntaf, gyda chymorth naid mewn llwythi ffôn clyfar a galw cadarn am ei offer 5G. Fodd bynnag, efallai na fydd effaith lawn rhestr ddu masnach yr UD wedi cael ei hadlewyrchu yn y canlyniadau diweddaraf wrth i'r cwmni gael ei roi ar y rhestr ym mis Mai.

Mae Huawei yn bwriadu gwario 120bil yuan (RM71.63bil) ar Ymchwil a Datblygu eleni wrth i'r cwmni barhau i fuddsoddi yn y dyfodol, meddai'r Cadeirydd Liang Hua yng nghyfarfod briffio canlyniadau hanner cyntaf y cwmni. - De China Post Morning

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, telegyfathrebiadau

Sylwadau ar gau.