Teithio gyda #Pets - Rheolau i'w cadw mewn cof

| Awst 14, 2019

Gall eich anifail anwes ymuno â chi pan fyddwch chi'n mynd ar wyliau i wlad arall yn yr Undeb Ewropeaidd, ond mae rhai rheolau i'w cofio. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy.

Diolch i reolau'r UE ar deithio gydag anifeiliaid anwes, mae pobl yn rhydd i symud gyda'u ffrind ffyrnig o fewn yr UE. Sicrhewch fod gan eich anifail anwes y canlynol cyn i chi adael ar wyliau:

  • Adnabod trwy ficroglodyn cofrestredig neu datws darllenadwy, os caiff ei gymhwyso cyn 3 Gorffennaf 2011.
  • Mae pasbort anwes yn profi eu bod wedi cael eu brechu yn erbyn cynddaredd ac yn addas i deithio, a gyhoeddir gan filfeddyg awdurdodedig.
  • Rhaid trin cŵn sy'n teithio i'r Ffindir, Iwerddon, Malta, y Deyrnas Unedig neu Norwy yn erbyn y llyngyr Echinococcus multilocularis.

Yn gyffredinol, gallwch deithio gyda phump o uchafswm o anifeiliaid.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.